,,Ruskie'' dumplings sprinkled with fried onion and served with kefir


pi00.jpg

Ingredients

Składniki

pi000.jpg

0.5 kg of potatoes, 0.3 kg of white lean cheese, 2 eggs, 3 onions, wheat flour, spices, salt, black ground pepper, vegetable fat, sour milk or kefir.

0,5 kg ziemniaków, 0,3 kg białego chudego sera, 2 jajka, 3 cebule, mąka pszenna, przyprawy, sól, czarny mielony pieprz, tłuszcz roślinny, kwaśne mleko lub kefir.

pi02.jpg

pi01.jpg

pi21.jpg

pi22.jpg

pi25.jpg

Preparation of stuffing for dumplings

Przygotowanie farszu do pierogów

pi23.jpg

pi24.jpg

Grind the boiled potatoes, fried onion and white cheese in a food processor.

Ugotowane ziemniaki, podsmażoną na tłuszczu cebulkę oraz biały ser mielimy w maszynce.

pi28.jpg

pi29.jpg

pi30.jpg

To the resulting mass, add spices, salt and a lot of black ground pepper and mix it thoroughly.

Do tak powstałej masy dodajemy przyprawy, sól i dużo czarnego zmielonego pieprzu i dokładnie ją mieszamy.

pi27.jpg

pi03.jpg

Preparation of dough for dumplings

Przygotowanie ciasta na pierogi

Add 2 whole eggs to the flour and mix thoroughly until a plastic but not sticky mass is obtained. If necessary, add a little flour and cold water.

Do mąki dodajemy 2 całe jajka i dokładnie mieszamy, do uzyskania plastycznej ale nie lepkiej masy. W razie potrzeby dodajemy trochę mąki i zimnej wody.

pi04.jpg

pi05.jpg

pi06.jpg

pi07.jpg

pi09.jpg

Roll the resulting dough into a fairly thin pucker. The shape of the cake does not matter.

Powstałe ciasto wałkujemy na dość cienki pkacek. Kształt placka nie ma tu znaczenia.

pi10.jpg

pi12.jpg

pi15.jpg

Making dumplings

Lepienie pierogów

In the rolled out dough, we cut out, e.g. with a glass, round small circles. Put the stuffing and stick dumplings on them. There are as many ways of molding as there are chefs, so everyone makes the way they like. It is important that the dumplings do not get sticky during cooking.

W rozwałkowanym cieście wykrawamy np. szklanką, okrągłe małe kółka. Nakładamy do nich farsz i lepimy pierogi. Sposobów lepienia jest tyle co kucharzy, więc każdy lepi tak jak lubi. Istotne jest aby podczas gotowania pierogi się nie roskleiły.

pi16.jpg

pi14.jpg

pi11.jpg

Cooking dumplings

Gotowanie pierogów

Put the dumplings in boiling salted water. Cook until the dough is soft. The most common indicator of cooking is the fact that the dumplings rise to the surface of the water.

Pierogi wrzucamy do wrzącej osolonej wody. Gotujemy do miękkości ciasta. Najczęściej wskaźnikiem ugotowania jest fakt, że pierogi wypływają na powierzchnię wody.

pi13.jpg

pi18.jpg

pi17.jpg

Way of giving

Sposób podania

Pour the dumplings with melted fat and fried onions. It can also be served with fried bacon or a toilet of a very delicate version with a little butter that will melt on hot dumplings. Additionally, kefir or sour milk are perfect for a drink.

Pierogi polewamy roztopionym tłuszczem ze smażoną cebulką. Można również podawać ze smażonym boczkiem lub wc wersji bardzo delikatnej z odrobiną masła, które roztopi się na gorących pierogach. Dodatkowo do popicia idealnie pasują tu kefir lub kwaśne mleko.

pi20.jpg

pi26.jpg

pi31.jpg

pi0.jpg

pi32.jpg

pi33.jpg

Bon Appetit

Smacznego

ornament_kuchnia1.png

How do you rate this article?

8


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.