Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Recipe for Sulphur polypore cutlets polypore


The mushroom is edible, but only young fruiting bodies. It is not suitable to eat raw, it must be boiled beforehand!

Grzyb jest jadalny, ale tylko młode owocniki. Nie nadaje się do spożycia na surowo, należy go wcześniej obgotować!

s03.jpg

s01.jpg

Igredients

Składniki

s07.jpg

a few pieces of precooked sulfuric yolk, 1 white onion, a bunch of chives, 1 tablespoon of butter, a clove of garlic, 2 eggs, bread crumbs, wheat flour, ground pepper, thyme, salt, vegetable fat.

kilka sztuk obgotowanego żółciaka siarkowego, 1 cebula biała, pęczek szczypiorku, 1 łyżka masła, ząbek czosnku, 2 jajka, bułka tarta, mąka pszenna, mielony pieprz, tymianek, sól, tłuszcz roślinny.

s08.jpg

Mushrooms should be washed, separated into individual pieces and boiled in slightly salted water for several minutes. Then drain the mushrooms and grind them in a meat grinder. Dice the onion and garlic into small cubes and fry them in fat.

Grzyby należy umyć, rozdzielić na pojedyncze sztuki i obgotować w lekko osolonej wodzie kilkanaście minut. Następnie grzyby odsączamy i mielimy w maszynce do mięsa. Cebulę i czosnek kroimy w drobną kostkę i podsmażamy na tłuszczu.

s06.jpg

s05.jpg

Add chopped chives, breadcrumbs, flour, two eggs and all the spices to the ground mushrooms. Knead the whole thing into a homogeneous mass and knead it. So formed, roll them in breadcrumbs. Fry for about 10 minutes until both sides are golden.

Do zmielonych grzybów dodajemy posiekany szczypiorek, bułkę tartą, mąkę, dwa jajka oraz wszystkie przyprawy. Całość wyrabiamy w jednolitą masę i wyrabiamy z tego kotleciki. Tak uformowane obtaczamy jeszcze w bułce tartej. Smażymy około 10 minut tak aby zarumieniły się z obu stron.

s04.jpg

s03.jpg

s02.jpg

It can be served with bread or potatoes and with fresh vegetables. They also taste great cold.

Można podawać z pieczywem lub z ziemniakami oraz ze świeżymi warzywami. Świetnie smakują również na zimno.

s01.jpg

Sulphur polypore

May is the time when this species appears quite often in mainly deciduous forests, sometimes in parks. The first time I saw this mushroom, I thought it looked like a piece of sulfur rock.

Maj to okres, kiedy ten gatunek pojawia się dość często w lasach głównie liściastych, czasami w parkach. Gdy tego grzyba zobaczyłem pierwszy raz, pomyślałem sobie, że wygląda jak kawałek skały siarki.

s02.jpg

s00.jpg

And indeed, its name refers to sulfur, because this fungus in Poland functions as Sulfur Yellow. But my even greater surprise was the fact that the mushroom is an edible species, and very tasty! Due to its color and taste reminiscent of chicken meat, it is called "chicken of the woods".

I rzeczywiście, jego nazwa odnosi się do siarki, bo ten grzyb w Polsce funkcjonuje jako Żółciak Siarkowy. Ale jeszcze większym moim zdziwieniem był fakt, że grzyb jest gatunkiem jadalnym, a do tego bardzo smacznym! Ze względu na kolor i smak przypominający mięso kurczaka nazywany jest "chicken of the woods".

s05.jpg

Smacznego 😋
Bon Appetit 😋

Enjoy 😉

ornament_fungi2.png

How do you rate this article?

15


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.