October forest camping with a cauldron in the background

October forest camping with a cauldron in the background


ko00.jpg

ko000.jpg

Ingredients

Składniki

ko02.jpg

1 large head of cabbage, 0.3 kg of smoked bacon, 0.5 kg of sausage, two carrots, 2 onions, 1 kg of potatoes, spices, salt, pepper, hot and sweet pepper powder.

1 duża główka białej kapusty, 0,3 kg boczku wędzonego, 0,5 kg kiełbasy, dwie marchewki, 2 cebule, 1 kg ziemniaków, przyprawy, sól, pieprz, papryka ostra i słodka w proszku.

ko01.jpg

Preparation of the cauldron

Przygotowanie kociołka

ko04.jpg

Line the cauldron from the inside, performing the function of a layer of cabbage leaves, put on the very bottom of the bacon skin.

Kociołek wykładamy od środka kilkoma warstwami liści kapusty, po czym układamy na samym dnie skórę z boczku.

ko03.jpg

p1160527.jpg

Preparation of ingredients

Przygotowanie składników

p1160518.jpg

Remove the skin from the bacon and cut into medium-sized cubes.

Boczek pozbawiamy skóry i kroimy w średniej wielkości kostkę.

p1160520.jpg

We also cut the sausage into small cubes.

Kiełbasę również kroimy w niedużą kostkę.

p1160523.jpg

p1160524.jpg

We peel the onion and cut it into slices, we do the same with the carrots.

Obieramy cebulę i kroimy w plasterki, to samo robimy z marchewką.

p1160529.jpg

p1160530.jpg

p1160536.jpg

Then, peel the potatoes and cut them into thick slices

Następnie obieramy ze skórki ziemniaki i kroimy w grube plasterki

p1160543.jpg

p1160544.jpg

We can start putting the ingredients prepared in this way in the cauldron.

Tak przygotowane składniki możemy zacząć układać w kociołku.

p1160538.jpg

p1160541.jpg

We arrange them layer by layer, remembering to place each of them with cabbage leaves.

Układamy warstwę po warstwie, pamiętając, aby każdą z nich przekładać liśćmi kapusty.

p1160545.jpg

p1160547.jpg

p1160550.jpg

p1160552.jpg

p1160557.jpg

p1160559.jpg

p1160563.jpg

At the end, the whole thing is tightly covered with the rest of the cabbage leaves, covered with a lid and tightened with a screw.

Na sam koniec całość szczelnie przykrywamy resztką liści kapusty, przykrywamy pokrywką i dociskamy śrubą.

p1160569.jpg

p1160573.jpg

p1160577.jpg

Put the cauldron prepared in this way into the fire and bake it for about one hour.

Tak przygotowany kociołek wstawiamy do ogniska i pieczemy około jednej godziny.

p1160576.jpg

p1160578.jpg

Way of giving
Sposób podania

The cauldron dish tastes best without any additives, or with fresh bread and cold beer.
Najlepiej danie z kociołka smakuje bez dodatków, ewentualnie ze świeżym pieczywem oraz zimnym piwem.

p1160641.jpg

p1160642.jpg

Bon appetit

Smacznego

ornament_kuchnia1.png

How do you rate this article?


9

0


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.