Sirwin
Sirwin

Monday, like the first days of summer - what weather! - My Actifit Report Card: March 4 2024


Poniedziałek, niczym pierwsze dni lata - co za pogoda!

Today's walk in the park was a bit of a surprise. I expected it to be empty and quiet, but it turned out that there were almost the same number of walkers as on Sunday. There was also a lot of cleaning and tree cutting going on, so it was quite noisy and uncomfortable.

Dzisiejszy spacer po parku był małym zaskoczeniem. Obstawiałem pustki i spokój, okazało się jednak, że było prawie tyle samo spacerowiczów co w niedzielę. Do tego odbywało się sporo prac porządkowych i wycinki drzew, było więc dość głośno i mało komfortowo.

Today I decided to wander around the park ponds, and finally I visited the "Morocco" pond. Life begins to bloom, animals and birds go crazy.

Postanowiłem dzisiaj pokręcić się w okolicy parkowych stawów, a na koniec odwiedziłem staw "Maroko". Życie zaczyna kwitnąć, zwierzęta i ptaki szaleją.

Finally, a short report on the progress of the robot on the channel. As you can see in the photo, something is happening, there is an excavator, there are pipes and there are workers. They have until November - will they make it?

Na koniec krótka relacja z postępu robot na kanale. Jak widać na zdjęciu coś się dzieje, jest koparka, są rury i są pracownicy. Mają czas do listopada - zdążą?

© copyright marianomariano
Photo: Nikon Coolpix 9300
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

3W72119s5BjVs3Hye1oHX44R9EcpQD5C9xXzj68nJaq3CeGPmSAQAub5vQpRRuCdnCvPpTGCp8q1EpT8NS8KACauPWYkXveH9mVB1GREYG787mdTpsNdmQ.webp?format=webp&mode=fit

5CEvyaWxjaErqc3i7tYRQutZDwQPeZ8E6Ha3BenkA3Uc6fhKSLZ62PuSojTnM4kkLrYUdChBgBHoPxiDt.webp?format=webp&mode=fit 04/03/2024 99pyU5Ga1kwqSXWA2evTexn6YzPHotJF8R85JZsErvtTWXk3GCQzwE19X23QTStRWqptVv9ewFdVyfUFFVmDMaDFDq2rtVoMAhyvDRvaPQNw6VbL5G9gKPf4w9GZixeanz.webp?format=webp&mode=fit 14328 2r8F9rTBenJQfQgENfxADE6EVYabczqmSF5KeWefV5WL9WGrpdajECFYwbFKmEfngkWQbkUKRsSU3ia8eD6GEnv5fPQ4CyLECfKYq5Nfs4X5ct4cC5zqbwbTrWe8z2Go8.webp?format=webp&mode=fit

Walking

3W72119s5BjVs3Hye1oHX44R9EcpQD5C9xXzj68nJaq3Ce5mq1K39aWaTQqgRWDAXzXFH4BRM45RgD4S7Eo9hn3LECCNTXPHVGcAgjbgme7ypgXktYB77L.webp?format=webp&mode=fit8SzwQc8j2KJZWBXFXnbnQ1FtoZhRqrTWozhqoqWHpGmpmnDryYkjGY5e9XsFJ3xAZ4ZfHANHxQ5UXDzvaYQyWsgyN9rufqKcQNb33HgquAeiN67KLCn.webp?format=webp&mode=fit8SzwQc8j2KJZWBXFXnbnQ1FtoZhRqrTWozhqoqWHpGmpmo9AXb2JMaG73HNaZBKUGcuViBtCvACwgTt8EW1ZG85785fW3ivxPrMgFj47u2CBCr4C15x.webp?format=webp&mode=fit

 

     

How do you rate this article?

26


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.