Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

It blows the wind - My Actifit Report Card: February 20 2023


b05.jpg

Nice day if not for the wind. The hood was blowing again and resisting movement.

Fajny dzień, gdyby nie wiater. Znowu zwiewał kaptur i stawiał opór podczas przemieszczania się.

I also found a beautiful specimen of an arboreal fungus, namely a mushroom called FOMITOPSIS PINICOLA. More about him soon in a separate post in the fungilovers tag.

Znalazłem też piękny okaz grzyba nadrzewnego, a mianowicie grzyb o nawie Pniarek obrzeżony. Więcej o nim wkrótce w osobnym poście w tagu fungilovers.

dscn7016.jpg

But despite these adversities, we managed to spot some harbingers of spring.

Ale mimo tych przeciwności, udało się wypatrzeć kilka zwiastunów wiosny.

b01.jpg

b02.jpg

b03.jpg

Lilac is starting to bud, and it's even quite big.

Bez zaczyna wypuszczać pąki, i to już nawet całkiem dorodne.

b04.jpg

The birdhouses are empty for now, but as soon as the camouflaging cover of green leaves appears, life will appear there as well.

Budki lęgowe dla ptaków na razie opustoszałe, ale jak tylko pojawi się maskująca osłona z zielonych liści, pojawi się tam również życie.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

20/02/2023

ACTIVITYCOUNT.png

5205

ACTIVITYTYPE.png

Walking

A-20.png

How do you rate this article?

11


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.