Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Is winter over? Today with foot pain dulled by medication - My Actifit Report Card: February 15 2023


a0.jpg

Today, despite the pain in my foot, I marched quite hard, and I started at night. I don't know if it's an advantage of doping, which gives strong painkillers, but it worked.

Dzisiaj mimo bólu stopy pomaszerowałem dość srogo, a zacząłem już w nocy. Nie wiem czy to przypadkiem nie zaleta dopingu, jaki dają silne środki przeciwbólowe, no ale poszło.

a00.jpg

As a standard, I went around known territories, fed the birds and looked around the trees in search of arboreal mushrooms.

Standardowo obszedłem znane rewiry, nakarmiłem ptaszki i porozglądałem się po drzewach w poszukiwaniu grzybów nadrzewnych.

dscn6993.jpg

I found another site of "Czaga" on a birch and very close to "Giraffe", a mushroom with anti-cancer properties.

Znalazłem kolejne stanowisko "Czagi" na brzozie i to bardzo blisko "Żyrafy", grzyba o właściwościach antynowotworowych.

And so that it is not only in America and Canada that UFOs fly, I also found here. It landed on a tree 😉

I żeby nie było, że tylko w Ameryce i Kanadzie lata UFO, znalazłem również u nas. Wylądowało na drzewie 😉

a4.jpg

Spacer wokół stawu, który pokryty jest jeszcze lodem, ale cienką warstwą, która lada dzień stopnieje. Jutro powtórka ze spaceru po parku.

a5.jpg

a1.jpg

a2.jpg


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

15/02/2023

ACTIVITYCOUNT.png

15067

ACTIVITYTYPE.png

Walking

A-20.png

How do you rate this article?

10


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.