Homemade herring salad with potatoes, pickled cucumber, beans, and mayonnaise


s000.jpg

Ingredients

Składniki

A few large potatoes, 3 large matias herring fillets, canned white beans, 1 onion, two pickled cucumbers, 2 large spoons of mayonnaise, salt, and pepper.

Kilka dużych ziemniaków, 3 duże filety śledziowe typu matias, biała fasolka z puszki, 1 cebula, dwa ogórki kiszone, 2 duże łyżki majonezu, sól, pieprz.

s04.jpg

s03.jpg t02.jpg s11.jpg s16.jpg

Preparation of the salad

Przygotowanie sałatki

Wash the potatoes thoroughly and cook them with the skin until tender. When they have cooled down, cut them into cubes and put them in a bowl.

Ziemniaki dokładnie myjemy i gotujemy ze skórką do miękkości. Gdy już ostygną, kroimy je w kostkę i wkładamy do miseczki.

s02.jpg

s01.jpg

s09.jpg

Then, cut the herring into large cubes and add to the potatoes in a bowl.

Następnie kroimy śledzie w dużą kostkę i dodajemy do ziemniaków, do miseczki.

s08.jpg

s07.jpg

In the next step, we peel the onion and dice it. We also peel the pickled cucumber and cut it into cubes.

W kolejnym kroku obieramy cebulę i kroimy w kostkę. Ogórka kiszonego również obieramy ze skórki i kroimy w kostkę.

s06.jpg

s10.jpg

We add the chopped onions and cucumbers to the bowl with the already chopped potatoes and herring.

Dodajemy pokrojoną cebulę i ogórki do miseczki, w której znajdują się już pokrojone ziemniaki i śledzie.

s13.jpg

s17.jpg

The last stage is beans, spices and mayonnaise, which we add to the bowl and mix thoroughly. Ready-to-serve salad, but like most of these types of products, it is best when cooled in the refrigerator and served the next day.

Ostatni etap to fasolka, przyprawy oraz majonez, który dodajemy do miseczki i dokładnie, delikatnie mieszamy. Sałatka gotowa do podania, ale jak większość tego typu wyrobów, najlepsza jest po schłodzeniu w lodówce i podana następnego dnia.

s15.jpg s19.jpg s18.jpg s23.jpg

s22.jpg

s0.jpg

Way of giving

Sposób podania

s00.jpg

We serve it cold with fresh bread. It is perfect as a snack to strong alcohols.

Podajemy na zimno ze świeżym pieczywem. Idealnie nadaje się jako zakąska do mocnych alkoholi.

s0000.jpg

Smacznego

Enjoy 😋

ornament_kuchnia1.png

How do you rate this article?


15

1


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.