Head in the clouds today - My Actifit Report Card: November 25 2022


g12.jpg

I decided to spend today's walk observing mainly trees. Of course, I didn't miss my bird feeder, and left them some candy.

Dzisiejszy spacer postanowiłem poświęcić obserwacji głównie drzew. Oczywiście nie ominąłem mojego stanowiska dokarmiania ptaków, i zostawiłem im trochę łakoci.

g07.jpg g08.jpg

The end of November, which is exceptionally warm, directed me to the trees where arboreal fungi should appear. And of course I was not mistaken, I found the first trees infested with fungus.

Okres końca listopada, który jest wyjątkowo ciepły nakierował mnie na drzewa, gdzie powinny pojawiać się grzyby nadrzewne. I oczywiście nie pomyliłem się, znalazłem pierwsze drzewa opanowane przez grzyby.

g01.jpg

When the leaves fall from the trees, tree parasites, evergreens, i.e. mistletoe, appear. Normally, in autumn or summer, it is invisible, because it is effectively masked by the leaves of the tree. But when they fall, the evergreen mistletoe leaves appear on the trees.

Gdy liście z drzew opadną pojawiają się pasożyty drzew, wiecznie zielone, czyli jemioła. Normalnie, jesienią, czy latem jest niewidoczna, bo skutecznie zamaskowana liśćmi drzewa. Ale gdy te opadną na drzewach widnieją wiecznie zielone liście jemioły.

g09.jpg

g10.jpg

g11.jpg

© copyright marianomariano
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

25/11/2022

ACTIVITYCOUNT.png

5320

ACTIVITYTYPE.png

Walking

A-20.pngl5.pngl6.png

How do you rate this article?

22Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.