Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Gusty wind, snow, sun rays - dynamic Sunday - My Actifit Report Card: March 5 2023


a4.jpg

Although the weather was checkered with a strong wind, I went for a walk. Few brave walkers shared my idea and I'm not surprised because the weather was terrible.

Chociaż pogoda w kratkę z silny wiatrem, wybrałem się na spacer. Niewielu odważnych spacerowiczów podzieliło mój pomysł i nie dziwie się, bo pogoda była okropna.

a5.jpg

Sunday, so the birds were obligatorily fed with their favorite peanuts.

Niedziela, więc ptaszki obowiązkowo zostały dokarmione ulubionymi orzeszkami ziemnymi.

a1.jpg

a2.jpg

a3.jpg

a6.jpg

Spring has stopped. No major changes in nature, young leaves do not appear. Probably the night frosts did their job.

Wiosna się zatrzymała. Brak większych zmian w przyrodzie, nie pojawiają się młode listki. Prawdopodobnie nocne przymrozki zrobiły swoje.

a8.jpg

a9.jpg

ornament_travel.png


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

05/03/2023

ACTIVITYCOUNT.png

5253

ACTIVITYTYPE.png

 

Walking

A-20.png

How do you rate this article?

25


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.