Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Cats on my travel path


Looking through my film and photo materials, I noticed that cats often appeared on my way. Of course, these are only some of the photos I found, but I decided to share them with a short comment.

Przeglądając swoje materiały filmowe i zdjęciowe zauważyłem, ze na mojej drodze bardzo często pojawiały się koty. Oczywiście to tylko część odnalezionych zdjęć, ale postanowiłem się nimi podzielić dodając krótki komentarz.

Myanmar - Shwendagon

Myanmar - Shwendagon

The first on the list is the Burmese cat. There are a lot of them there, but this one especially wanted to blend in with the surroundings of the Shwendagon Temple covered with gold. The redhead on the gold background thought he was invisible.

Pierwszy na liście jest kot z Birmy. Jest ich tam sporo, ale ten wyjątkowo chciał wtopić się w otocznie okrytej złotem Świątyni Shwendagon. Ten rudzielec na złotym tle myślał, że jest niewidzialny.

P1030108.JPG


Caribbean, Martinique town of Case Pilote

Karaiby, Martynika miasteczko Case Pilote

Right after leaving the tent in the morning I looked quite careless. The cat looked at me, I think he thought we looked alike and went to sleep.

Zaraz po wyjściu rano z namiotu wyglądałem dość niedbale. Kot spojrzał na mnie, chyba stwierdził że prezentujemy się podobnie i poszedł spać.

IMG_20180128_174837.jpg

IMG_20180128_174550.jpg


Cambodia, Koh Rong Samloem island

Kambodża, wyspa Koh Rong Samloem

Cambodian cats are lazy, this one was lounging on the Cambodia store counter, he didn't even look at us.

Kambodżańskie koty są leniwe, ten wylegiwał się na ladzie sklepowej Kambodża, nawet na nas nie spojrzał.

P1020845.JPG


Tanzania, Zanzibar village of Bweju

Tanzania, Zanzibar wioska Bweju

A regular visitor to one of the seaside pubs. They always served over-salted fish and meat, so the kitten knew that most of the food was his.

Stały bywalec jednej z nadmorskich knajpek. Podawali w niej zawsze przesolone ryby i mięso, więc kotek wiedział, że wiekszość jedzenia jest jego.

a1.jpg

a2.jpg


Tanzania, Zanzibar City Stone Town

Tanzania, Zanzibar miasto Stone Town

He discreetly crept between the tables of the restaurant, was not intrusive and always got something.

Dyskretnie skradał się między stolikami restauracji, nie był nachalny i zawsze coś dostał.

a4.jpg


Zanzibar village Jambiani

Zanzibar wioska Jambiani

This beautiful green-eyed tomcat, or rather a cat with ocean-colored eyes, accompanied us every day throughout our stay in the village of Jambiani. Meek, calm, balanced.

Ten piękny zielonooki kocur, a w zasadzie kot z oczami w kolorze oceanu, towarzyszył nam codziennie przez cały pobyt we wsi Jambiani. Potulny, spokojny, zrównoważony.

p1110722.jpg

p1110712.jpg


Romania, the city of Constanta

Rumunia, miasto Konstanca

The classic representative of the beggar for beautiful eyes. Effective, of course, who wouldn't give him a piece of beef?

Klasyczny przedstawiciel żebraka na piękne oczy. Oczywiście skuteczny, kto by mu nie dał kawałka mięska wołowego?

k01.jpg

k02.jpg


Malaysia City of Mercing

Malezja miasto Mercing

Ta kocia rodzina rozlokowany była dosłownie na środku chodnika. Najwyraźniej Malezyjczycy lubią koty, bo karmiąca samica miała wokół siebie sporo pożywienia.

k03.jpg

k04.jpg


Polish town of Pilica

Polska miejscowość Pilica

He stood still and watched us carefully as we took pictures of him.

Stał nieruchomo i bacznym wzrokiem przyglądał się nam gdy robiliśmy mu zdjęcia.

p1020396.jpg


Indonesia Bali town of Lovina

Indonezja Bali miejscowość Lovina

Without thinking, he jumped on the scooter we rented and settled in the seat. Apparently, the warm bedding for the cat must be very warm, it burned my hands.

Bez namysłu wskoczył na wypożyczony przez nas skuter i się zadomowił na siedzeniu. Widocznie ciepłe podłoże dla kota musi być bardzo ciepłe, mo mnie aż parzyło w ręce.

wp_20160203_14_45_02_pro.jpg

These are just some of my travel companions

To tylko część moich towarzyszy w podróżach

😉Enjoy

image.png

© copyright marianomariano

How do you rate this article?

15


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.