Baked champignons with herbs and ricotta cheese and homemade pizza with salami and mushrooms


Pieczone pieczarki z ziołami i serem ricotta oraz domowa pizza a salami i pieczarkami

a.jpg

These two dishes can be prepared at the same time, because they can be baked in the oven at the same temperature and time. Of course, we are talking about pizza and mushrooms stuffed with cheese

Te dwie potrawy można przyrządzić jednocześnie, bo mogą się piec w piecu o identycznej temperaturze i czasie. Mowa tu oczywiście o pizzy i pieczarkach nadziewanych serem

Pizza ingredients

Składniki na pizze

Wheat flour, yeast, champignons, sugar, salt, pepper, oregano, basil, arugula, hot pepper, sweet pepper, green cucumber, pickled cucumber, tomato, onion, capers in brine, olives, ham, salami with green pepper, olive oil

Mąka pszenna, drożdże, pieczarki, cukier, sól, pieprz, oregano, bazylia, rukola, ostra papryka, papryka słodka, ogórek zielony, ogórek kiszony, pomidor, cebula, kapary w zalewie, oliwki, szynka, salami z zielonym pieprzem, oliwa

a02.jpg a03.jpg a04.jpg a05.jpg a06.jpg a07.jpg a08.jpg a11.jpg

a01.jpg

Preparation of champignons

Przygotowanie pieczarek

Peel the mushrooms, remove the stem.Add herbs to the interior, i.e. oregano and basil, salt.

Pieczarki obieramy ze skórki, wycinamy nóżkę. Do wnętrza dodajemy zioła, czyli oregano i bazylię, solimy.

a12.jpg a13.jpg a15.jpg a14.jpg

Then add pieces of ricotta cheese to the hollowed mushrooms. Then we will put it in the oven together with the pizza.

Następnie do wydrążonych pieczarek dodajemy kawałki sera ricootta. Tak przygotowane włożymy później do piekarnika razem z pizzą.

Pizza preparation

Przygotowanie pizzy

Pour the tomato sauce onto the prepared dough and spread it over the dough.

Na przygotowany place ciasta wykładamy sos pomidorowy i rozprowadzamy po cieście.

Then put the individual ingredients together. First ham and salami, then vegetables, olives, capers, onions.

Następnie układamy poszczególne składniki. Najpierw szynkę i salami, następnie warzywa, oliwki, kapary, cebulę.

a17.jpg a18.jpg

In the next step, we put the champignons. I like a lot, so they have to cover the whole cake. Pour the whole thing lightly with olive oil, sprinkle with dried basil, oregano and ground paprika.

W kolejnym etapie układamy pieczarki. Ja lubię dużo, dlatego muszą one pokryć cały placek. Całość polewamy delikatnie oliwą z oliwek, posypujemy suszona bazylia, oregano i zmielona ostro papryką.

a19.jpg a20.jpg

At the end, sprinkle with grated cheese, arrange the prepared mushrooms and put in the oven heated to 180 degrees for about 12-15 minutes.

Na końcu posypujemy startym serem układamy przygotowane pieczarki i wkładamy do pieca nagrzanego do temperatury 180 stopni na około 12-15 minut.

a21.jpg

a23.jpg

a24.jpg a25.jpg a27.jpg a30.jpg

Pizzas and baked champignons are served with rocket salad.

Pizze i pieczarki pieczone podajemy z salatą rukola.

a28.jpg

a33.jpg

Bon appetit!

Smacznego 😉

ornament_kuchnia1.png

How do you rate this article?

13


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.