Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

And outside the window there's a storm - My Actifit Report Card: February 3 2023


a4.jpg

a3.jpg

I had a bit of luck today, because if I had walked longer, I would have been caught up in a snow storm. At one point, there was almost nothing to see.

Miałem dzisiaj trochę szczęścia, bo gdybym pospacerował dłużej dopadła by mnie niezła zawierucha śnieżna. W pewnym momencie nie było prawie zupełnie nic widać.

It's nice to observe all this through the windows, in a warm house, sipping tea. Only the kids have fun, like I used to.

Fajnie to wszystko się obserwuje przez okna, w ciepłym domu, popijając sobie herbatkę. Jedynie dzieciaki mają niezłą frajdę, tak ja kiedyś.

a2.jpg

a1.jpg

Starting tomorrow it's getting colder, but apparently much more chances for moments of clearing. So I'm waiting for frost and sun.

Od jutra coraz chłodniej, ale podobno znacznie więcej szans na chwile z przejaśnieniami. Czekam więc na mróz i słońce.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

03/02/2023

ACTIVITYCOUNT.png

5184

ACTIVITYTYPE.png

Walking

A-20.pngl5.pngl6.png

How do you rate this article?

11


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.