Sirwin
Sirwin

A warm spring Sunday and a nice walk - My Actifit Report Card: February 25 2024


Ciepła wiosenna niedziela i miły spacer

ac00.jpg

It got warm in spring. A bit too many people walking in the park on Sunday, but my secret spots were quiet and I felt at ease.

Zrobiło się ciepło wiosennie. Trochę zbyt dużo ludzi w niedziele w parku na spacerze, ale w moich tajnych miejscówkach było spokojnie i mogłem czuć się swobodnie.

ac02.jpg

Kayakers took to the pond last week, something that hasn't happened for many years. The season has started.

Na stawie już w zeszłym tygodniu kajakarze wypłynęli na wody, co nie zdarzyło się od wielu lat. Sezon rozpoczęty.

ac03.jpg

ac04.jpg

This poor giraffe, which was the pride of the park, has been standing there without a head for months with no end in sight. There is no information about it on the Park's website.

Ta biedna żyrafa, która była dumą parku, stoi tak bez głowy od wielu miesięcy i końca nie widać. Nie ma informacji na jej temat na stronach Parku.

ac05.jpg ac10.jpg

ac06.jpg

ac08.jpg

ac09.jpg

ornament_travel.png

© copyright marianomariano
Photo: Nikon Coolpix 9300
This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io

sep3.png

ACTIVITYDATE.png

25/02/2024

ACTIVITYCOUNT.png

13274

ACTIVITYTYPE.png

Walking

A-20.pngl5.pngl6.png

How do you rate this article?

19


marianomariano68
marianomariano68

backpackers, traveler, nature lover, photographer, dreamer


Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating
Arts, Music, Photography & Hobby, cooking, eating

Everything about art, music, hobbies, cooking, eating, foods

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.