Podstawowe rodzaje gry na giełdzie.

Podstawowe rodzaje gry na giełdzie.


Pierwszą jest gra na tzw short (krótko) polega to na częstym kupywaniu i sprzedawaniu wybranej przez siebie kryptowaluty.

Jest to bardzo ryzykowny sposób ponieważ nie zawsze da się przewidzieć ruchy na giełdzie i może to spowodować utratę swoich pieniędzy.

 

Drugie są to long (długo) jest to kupno kryptowaluty i sprzedaż po długim czasie ale z zazwyczaj większym zyskiem 

Jest to metoda dla osób bardzo cierpliwych ponieważ czekanie na taką dobrą okazje może trwać rok,dwa,pięć.start with cryptocurrencies
start with cryptocurrencies

I am a 15-year-old beginner in cryptocurrency. I will report on my first steps and I would like you to accompany me in this!

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.