Czym są kopalnie kryptowalut?

Czym są kopalnie kryptowalut?


Kopanie kryptowalut-działa na zasadzie udostepniania mocy obliczeniowej swojego komputera.

Nazwanie tej czynności kopaniem przyjęło się ze względu na analogię do kopania złota. Blok jest miejscem, w którym zapisywane są nowe transakcje.

Czy kopanie kryptowalut jest opłacalne?

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że urządzenia kopiące kryptowaluty pobierają duże ilości prądu i jednocześnie generują znaczne ilości ciepła. Żeby kopanie było efektywne wydajność urządzenia musi być na odpowiednio wysokim poziomie. Polecamy artykuł prezesa traktujący w sposób szczegółowy o opłacalności kopania kryptowalut.

 start with cryptocurrencies
start with cryptocurrencies

I am a 15-year-old beginner in cryptocurrency. I will report on my first steps and I would like you to accompany me in this!

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.