brave collaboration with TAP network
brave collaboration with TAP network

brave collaboration with TAP network


użytkownicy i wydawcy w USA mogą wykorzystać swój token Basic Attention Token (BAT) na kupony

rabaty i karty upominkowe oferowane przez ponad 250 000 najfajniejszych marek i sprzedawców związanych z siecią TAP.
przykładowe marki:

Target

Amazon
Netflix!
Apple
Nike
Uber
Red Bull
Walmart

I wiele wiele innych znanych marek,firm,restauracji,hoteli.

dzięki
;D


start with cryptocurrencies
start with cryptocurrencies

I am a 15-year-old beginner in cryptocurrency. I will report on my first steps and I would like you to accompany me in this!

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.