Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Radix verkoop-update & liquiditeits-mining-beloningen

By Arvin | Radix DLT Nederlands | 15 Oct 2020


Hallo,

Ik wil je een snelle update geven van de Radix tokenverkoop en onze plannen voor het ondersteunen van de secundaire markt voor het XRD-token.

We hebben nu ongeveer duizend deelnemers aan de Radix-verkoop en iedere dag komen er meer bij. We hebben onze interne soft-doelen bereikt en besloten om de verkoop te beëindigen op donderdag 22 oktober.

We hebben ervoor geopteerd om het XRD-token niet initieel op traditionele beurzen in te schrijven, hoewel we veel beurzen hebben die daarin geïnteresseerd zijn. In plaats daarvan wilden we dat onze community de kans heeft om markten te creëren op DEFI-platforms als Uniswap. Om deze poging te ondersteunen en te helpen met het creëren van een robuuste secundaire markt tussen nu en de lancering van Radix-mainnet in ongeveer zes maanden wijzen we 200 miljoen XRD-tokens toe als beloning via liquiditeits-mining.

Dit betekent dat iedereen die wil deelnemen RDX-tokens kan verdienen door eenvoudigweg liquiditeit te bieden of zich bij een liquiditeits-mining-pool te voegen. Beloningen worden gestructureerd zodat ze samengesteld zijn, wat wil zeggen dat hoe eerder je start met mining en hoe lang je minet hoe hoger het proportioneel % van tokens je ontvangt.

Om te beginnen met liquiditeits-mining moet je Radix-tokens bezitten. Dit betekent dat deelnemers aan de verkoop een onmiddellijk voordeel zullen hebben omdat ze tokens zullen bezitten voordat de markt opent en ze geen tokens op de markt hoeven te kopen om deel te nemen aan de mining-beloningen. Vanwege de gelaagde prijs-vastzetting zal slechts 1% van alle aangekochte tokens worden vrijgegeven in de eerste week van distributie. Economen aan de aanvoerzijde suggereren dat dit zal leiden tot een gezonde volatiliteit in de markten in de eerste weken en maanden, leidend naar de mainnet-lancering.

Voor Radix tokenhouders is volatiliteit goed omdat tokens alleen worden vrijgegeven wanneer aan de prijslaag wordt voldaan. Bij iedere laag waarbij wordt voldaan aan de prijs groeit de Radix markt-cap exponentieel, op een manier die veel aandacht zal oogsten. We willen graag een markt zien met een stabiele prijs boven de hoogste vastzettings-prijslaag bij de lancering van Radix-mainnet. Voor meer informatie over de mining-prikkels kun je onze community-discussie bezoeken op Telegram en ons nieuwe Discord-kanaal.

Als je je jouw XRD-tokens wilt veiligstellen voordat de tokenverkoop sluit kun je dat doen door te registreren op ons tokenportaal op: radixtokens.com vóór 22 oktober.

Dankjewel,

Piers Ridyard
CEO van Radix DLT

*Neem a.u.b. notie van het volgende: De Radix tokenverkoop wordt uitgevoerd door Altcoinomy S.A. die optreedt als bemiddelende onderneming voor de rechtspersoon van de tokengenerering. Alle informatie betreffende de Radix tokenverkoop wordt uitgegeven door de Radix Foundation Ltd die optreedt als bemiddelende onderneming voor de rechtspersoon van de tokengenerering. Altcoinomy S.A. is een Zwitsers gereguleerd bedrijf. De Radix Foundation is een in het VK gevestigd bedrijf, beperkt door garantie.

How do you rate this article?

0


Arvin
Arvin

Professional Dutch translator and copywriter in the crypto space.


Radix DLT Nederlands
Radix DLT Nederlands

Nieuws en achtergrondartikelen van en over Radix DLT (https://www.radixdlt.com/).

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.