On-ledger, terugkerende ontwikkelaarsopbrengsten. Prikkels om te bouwen.

By Arvin | Radix DLT Nederlands | 7 Oct 2020


Radix DLT, 6 augustus 2020

Radix pioniert met zelfonderhoudende on-ledger distributie van ontwikkelaarsopbrengsten via de componenten-marktplaats.

De wereld draait op open source code. Collectief representeert die code één van de grootste verworvenheden van de mensheid – een manier waarop we ons samen hebben zelf-georganiseerd en ongelofelijke staaltjes van engineering hebben gedaan.

Er was echter vaak een conflict tussen het bijdragen aan open source en het voordeel halen uit het gebruik van die open source-code – vooral als je ene individuele ontwikkelaar bent die komt met een geweldig idee voor een bibliotheek of snippet, maar geen volledige commerciële applicatie wilt bouwen.

Met de geboorte van Radix zagen we dat er nu een nieuw pad was – één waar de individuele ontwikkelaar, alsook de dApp-bouwer en het dApp-bedrijf, geprikkeld kunnen worden om bij te dragen aan een ecosysteem, maar dan op een manier die markt- en community-gedreven is. Eén waar versioning en betaling is ingebakken in de eigenste opmaak van hoe je kan on-ledger kan bouwen en opereren, terwijl transparantie en de geest van open source wordt behouden.

We zijn daarom verheugd om een belangrijke mogelijkheid van het Radix-netwerk aan te kondigen – het ontwikkelaars-royalty-systeem. Dit unieke systeem creëert een nieuwe gedecentraliseerde, on-ledger manier voor ontwikkelaars om doorlopende opbrengsten te genereren voor hun bijdragen aan het Radix-ecosysteem, terwijl ze ook de mogelijkheid voor anderen versnellen om te bouwen bovenop deze kernfunctionaliteit.

In dit artikel gaan we uitleggen hoe het Radix ontwikkelaars-royalty-systeem werkt, wat Radix-“componenten” zijn, en waarom ze een revolutie zullen zijn in het snel en efficiënt bouwen van veilige gedecentraliseerde applicaties. 

Waarom zelfprikkeling cruciaal is

Eén van de sleutelinnovaties van blockchaintechnologie was het creëren van een manier waarop een netwerk zelfprikkelend kon zijn. Cryptovaluta-mining bijvoorbeeld creëerde een permissieloze marktplaats voor het bieden van rekenkracht aan een netwerk, zonder gecentraliseerde coördinatie. Feedback-loops als deze zijn ongelofelijk krachtig voor groei, want eenmaal gestart ontwikkelen ze een zelfstandig bestaan.

Met het Radix ontwikkelaars-royalties-systeem willen we een gedecentraliseerd, zelfprikkelend systeem creëren voor DeFi-code-ontwikkeling als kerndeel van het Radix-netwerk. Royalty-betalingen worden ingesteld door ontwikkelaars, automatisch on-ledger betaald, en zijn ontworpen om te profiteren van vergelijkbare netwerkeffecten zoals mining.

ff584de6c963299fbe3d09205fd34629f3813214f0f8422e095fb19a040e114e.jpeg

Het combineren van ons zelfprikkelende netwerk met ons zelfprikkelende ontwikkelaars-ecosysteem richt Radix zich op de sleutelaandrijvers van groei voor gedecentraliseerde platforms en de creatie van de applicaties die hun ingebruikname aandrijven.

Via deze systemen creëert Radix additionele gelegenheden voor zowel de eerste ontwikkelaars die aan het netwerk bijdragen als voor het bieden van lange termijn-prikkels bij de groei van het systeem in complexiteit en omvang.

In tegenstelling tot een traditioneel ontwikkelingsfonds of –toewijzing die eindig is en na verloop van tijd afneemt bieden de Radix ontwikkelaars-royalties doorlopende opbrengsten die het ecosysteem doen groeien en is ingebakken in het gedecentraliseerde netwerkprotocol zelf.

Radix-componenten en de componenten-catalogus

Componenten zijn de Radix-vervanging van smart contracts en ze maken het Radix-royalties-systeem mogelijk.

Zoals typische smart contracts vermogelijken componenten het een ontwikkelaar om krachtige logica te bouwen die ontoevertrouwd wordt geïnstalleerd en gedraaid op het netwerk, maar er zijn belangrijke verschillen. In plaats van gebouwd zijnde als “black box” van code worden componenten gebouwd met gebruik van finite-state-machine- (FSM-)logica, in een taal die we Scrypto noemen, waar hun gedrag wordt gedefinieerd door acties die direct een discrete bestaande “invoer” (of “vooraf”)-staat vertalen naar een “uitvoer” (of “achteraf”)-staat. Meer concreet betekent dit dat componenten worden gedefinieerd door wat mogelijk is voor dat component om te doen via zijn acties. Door componenten op deze manier te definiëren door hun acties kunnen componenten zich meer intuïtief gedragen als fysieke activa of andere financiële bouwblok-“primitieven”.

We zullen in de nabije toekomst meer details uitbrengen over de details van componenten en de vele voordelen die ze naar ons idee bieden ten aanzien van een traditioneel smart contract. Maar om nu te begrijpen hoe het royalties-systeem werkt zijn er enkele sleutelconcepten ten aanzien van componenten om te begrijpen.

Ten eerste; in plaats van geïnstalleerd te worden op het netwerk en onmiddellijk actief te worden voor gebruik worden componenten eerst geïnstalleerd als een soort sjabloon op een on-ledger repositoir dat we componenten-catalogus noemen. Componenten in de catalogus kunnen vele keren worden geconcretiseerd (door een eenvoudige API-aanroep), iedere keer geconfigureerd voor de specifieke noden van de gebruiker, in actieve geconcretiseerde componenten waarmee gebruikers (en andere geconcretiseerde componenten) kunnen interacteren. En binnen de catalogus kunnen bestaande sjabloon-componenten worden geïmporteerd zodat nieuwe code gelaagd kan worden bovenop bestaande, bewezen functionaliteit, zonder deze te hoeven kopiëren of herimplementeren.

9658149ba090ef895b0929217ba0080fbc53afc0bd688f2495b573a146bc661f.jpeg

Ten tweede zijn componenten inherent modulair, in staat om individueel ontwikkeld te worden en dan samen gecombineerd te worden op diverse manieren. We hebben gezien hoe importeren binnen de catalogus een vorm van modulariteit biedt. Maar ze kunnen ook modulair gecombineerd worden binnen iedere transactie middels “gerefereerd” gebruik, de basis biedend voor wrijvingsloze compositionaliteit van DeFi-applicaties op Radix.

Bijvoorbeeld tot acties op meerder tokencomponenten – zoals “stuur”, “munt”, en “verbrand” – kan toegang gekregen worden binnen een enkele transactie om atomische swaps uit te voeren. Of een transactie die een DeFi-applicatie-component gebruikt kan zelf op zijn beurt gerefereerd gebruik maken van meerdere acties van andere componenten (inclusief tokens en complexere acties). In deze gevallen komen alle ingesloten componenten in de transactie samen als tandwielen in een versnellingsbak; zolang ze allemaal succesvol overeenstemming hebben over wat er moet gebeuren is de transactie succesvol in één stap. Zo niet dan faalt de transactie veilig en correct.

Toevoegen van royalties, ontwikkelaars in staat stellend om inkomen te genereren

Wanneer een ontwikkelaar een component op het Radix-netwerk creëert of concretiseert is hij in staat om een royalty-kostprijs in te stellen die iedere keer dat zijn component wordt gebruikt geldig is. Royalty-kosten worden betaald als onderdeel van elke transactie op exact dezelfde manier als node-draaierskosten. Deze betaling (en de component zelf) is on-ledger en als resultaat verbindt Radix de royalty-definitie (ingesteld door de ontwikkelaar) met de royalty-distributie (gefaciliteerd door het Radix-protocol) en creëert daarmee een open marktplaats voor ontwikkelaars om een inkomen uit hun bijdragen te genereren.

In deze marktplaats zijn royalty-betalingen op basis van individueel transactiegebruik automatisch en gegarandeerd door hetzelfde consensus-mechanisme dat de Radix-netwerk-veiligheid garandeert.

Zoals componenten gebruikt kunnen worden op een aantal verschillende manieren biedt Radix ontwikkelaars de instrumenten om deel te nemen aan deze on-ledger marktplaats zoals het hen goeddunkt. Dit start met het vermogelijken van de ontwikkelaar om de royalty in te stellen voor elk van de verschillende manieren waarop een component kan worden gebruikt eenmaal deze is toegevoegd aan de componenten-catalogus. Deze mogelijkheden zijn:

• DIRECT CONCREET GEBRUIK – Dit is wanneer een gebruikerstransactie direct toegank heeft tot een Action van een concrete component. Dit kan bijvoorbeeld de interface naar een DeFi-applicatie als CFMM (constante functie marktmaker) zijn, zelfs wanneer deze component andere componenten achter de schermen gebruikt.
• GEREFEREERD CONCREET GEBRUIK – Wanneer een component direct wordt gebruikt, zoals in #1, kan hij specificeren dat meerdere andere concrete componenten ingesloten moeten worden in de Action voor de transactie. Dit is “gerefereerd” concreet gebruik. Een DeFi-aplicatie kan bijvoorbeeld een concrete orakelcomponent gebruiken om toegang te krijgen tot zijn data middels referentie voor een bepaalde transactie.
• CATALOGUSGEBRUIK - Iedere concrete component is gelieerd aan een originele sjablooncomponent in de catalogus. De royalty voor catalogusgebruik wordt betaald wanneer één van deze cataloguscomponenten de basis vormt voor een actieve, concrete component die wordt gebruikt als in #1 en #2.
• GEIMPORTEERD GEBRUIK - Dit refereert aan het gebruik wanneer een ontwikkelaar een bestaande cataloguscomponent importeert in zijn eigen nieuwe cataloguscomponent. Zoals in #3 wordt het importeren zelf niet betaald, maar veeleer wordt de geïmporteerde component beschouwd als gebruikt wanneer een andere cataloguscomponent die voorgenoemde importeerde wordt gebruikt als in #3.

Door de royaltykosten voor ieder gebruikstype in te stellen bekrachtigt Radix ontwikkelaars om te engageren in de marktplaats zoals ze zelf willen. Elke keer dat hun component wordt gebruikt in een transactie ontvangen ze hun royalty-betaling volgens de door hen ingestelde prijzen.

In een enkele transactie kunnen er meerdere componenten gebruikt worden op verschillende manieren. Hieronder zie je een voorbeeld van hoe een enkele transactie meerdere componenten kan aanroepen op verschillende manieren. De afbeelding toont ook hoe initieel “basis”-componenten optreden als “lego-bouwstenen” die samen gecombineerd kunnen worden om complexere transacties / applicaties mogelijk te maken. Echter daarover meer in een toekomstig artikel.

32f7c077ac8a8409caa0f1cd8a41466d6c9d1f9626d4a481da6f4fcea8e71dc0.jpeg

Aanjagen van de Radix ecosysteemontwikkeling

Het zo snel en efficiënt mogelijk bouwen van een volledig DeFi-ecosysteem op Radix is essentieel voor het netwerk om te groeien. We geloven dat de combinatie van de componenten-catalogus en de royalty-betalingen als zijnde gedecentraliseerd en on-ledger de groeimogelijkheid zal maximaliseren om drie redenen:

• Componenten zelf kunnen rangeren in complexiteit en hoeven niet perse volledig functionele applicaties te zijn. Als resultaat kan de initiële community-ontwikkeling gericht wordenop het creëren van componenten die een breed gebruik hebben over een spectrum aan applicaties op het Radix-netwerk. Dit maakt het voor component-ontwikkelaars mogelijk om zich te richten op het bouwen van specifieke functionaliteit, zonder nood aan het bouwen van hele producten en font-end-applicaties.
• Het hebben van een on-ledger componenten-catalogus maakt het applicatie-ontwikkelaars mogelijk om een breed bereik aan functionaliteit te hebben, wat hen in staat stelt om snel veilige applicaties te bouwen terwijl compositionaliteit en standaardisering in enkele van hun functionaliteiten behouden blijft. Met het creëren van meer applicaties genereert het netwerk ook meer transacties over elk van de gebruikte componenten.
•  Terwijl de component-ontwikkelaar een royalty-prijs kan instellen voor een keur aan gebruiksmogelijkheden van zijn component, voor iedere keer dat die wordt gebruikt in een transactie, moedigt de componenten-marktplaats ontwikkelaars aan om functionaliteit te bouwen waar vraag naar is, en dit doende inkomen te genereren voor hun moeite. Een ontwikkelaar kan er voor kiezen om te werken aan het maken van een gestandaardiseerde “eenvoudige” component di een breed bereik aan gebruiksmogelijkheden heeft en deze aanbieden voor hele lage royalty-kosten, of hij kan een hoog gespecialiseerde maar waardevolle component creëren die geen hoog volume van gebruik zal hebben, maar waarvoor hij hogere royalty-kosten kan rekenen.

Meer over de Radix Engine, componenten en ontwikkelaars-royalties

Deze aankondiging is slechts het topje van de ijsberg van wat we gepland hebben aan ontwikkelingen op Radix. In de komende paar dagen zullen we een DeFi whitelitepaper uitgeven die meer details bevat over de Radix Engine, alsook verdere details over hoe deze systemen zullen profiteren van het Radix-netwerk.

Er zijn ook andere initiatieven die we zullen inbrengen om de groei van het ecosysteem te helpen prikkelen, zoals additionele subsidies voor de royalties in de vroeg stadia, ontwikkelingsgerichte uitdagingen in ons Radvocates-programma, en meer.

Ben jij een ontwikkelaar die geïnteresseerd is in ontwikkelen op Radix? We zouden je graag laten weten wanneer de vroege beta-uitgiftes klaar zijn en je geïnformeerd houden over onze vooruitgang. Als je dat goed vindt klinken schrijf je dan a.u.b. hier in:

Inschrijving ontwikkelaars

Website (https://radixdlt.com)
Medium (https://medium.com/@radixdlt)
Telegram (https://t.me/radix_dlt)
Twitter (https://twitter.com/RadixDLT)

How do you rate this article?


0

0

Arvin
Arvin

Professional Dutch translator and copywriter in the crypto space.


Radix DLT Nederlands
Radix DLT Nederlands

Nieuws en achtergrondartikelen van en over Radix DLT (https://www.radixdlt.com/).

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.