Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

E-RADIX liquiditeitsprikkels

By Arvin | Radix DLT Nederlands | 21 Oct 2020


Radix DLT, 20 oktober 2020

Op 17 november 2020 zullen de eerste E-RADIX (eXRD) tokens worden gedistribueerd. Vóór deze datum kunnen tokens alleen gekocht worden via radixtokens.com. Als je tokens in de verkoop ziet op UniSwap of iets vergelijkbaars vóór deze datum dan zijn ze niet echt!

Eenmaal de verkoop voltooid is is het gepland dat 200,000,000 additionele eXRD-tokens worden gedistribueerd als community liquiditeitsbeloningen. De voorgestelde details van het programma kunnen hieronder gevonden worden, waarbij de liquiditeitsprikkels zullen starten op 17 november 2020:

Beloningspool: 200,000,000 eXRD ($7.8Mln bij de tokenverkoopprijs van $0.039)

Geprikkeld liquiditeitspaar: eXRD / USDC

DeFi-platform: Uniswap

Duur: 17 november, loopt 180 dagen

Beloningstoewijzing:

Eerste 30 dagen: 75,000,000 eXRD doeltoewijzing (ongeveer $2.9m bij de tokenverkoopprijs)

Dag 31-60:  50,000,000 eXRD doeltoewijzing (ongeveer $1.95m bij de tokenverkoopprijs)

Dag 61-90: 25,000,000 eXRD doeltoewijzing (ongeveer $975k bij de tokenverkoopprijs)

Dag 91-120:  25,000,000 eXRD target allocation(approximately $975k bij de tokenverkoopprijs)

Dag 121-150:  15,000,000 eXRD doeltoewijzing (ongeveer $585k bij de tokenverkoopprijs)

Dag 151-180: 10,000,000 eXRD doeltoewijzing (ongeveer $390k bij de tokenverkoopprijs)

Bonusvermenigvuldiger: De bonusvermenigvuldiger volg de volgende boog, startend bij 1x en 6x bereikend bij dag 90. Hoe langer een liquiditeitsaanbieder in het beloningsprogramma blijft, hoe meer bonustokens hij kan verdienen. Wanneer gestakete LP-tokens worden verwijderd voordat de vermenigvuldiger 6 heeft bereikt worden de ongeclaimde tokens opnieuw gedistribueerd aan de beloningspool.

718d8fa6cbb504297962c7f6a955dd1900d6cc3ca71c9ee496b3d2f627e0603a.png

Voorbeeld liquiditeitsbeloningen

Een tokenhouder die continue 1% van de gestakete LP-tokens biedt vanaf het begin van het programma krijgt, minstens, de volgende beloningen, maar zou meer kunnen krijgen wanneer anderen het programma verlaten voordat het maximum aan bonusvermenigvuldiging wordt bereikt:

6ef16fe6cccfeb41d3ca3647e07761c3c2c1be96b198b82a73e852502d704bd7.png

Daarbij wordt in bovenstaande geen rekening gehouden met andere gebruikers die de pool verlaten voor het bereiken van de maximale bonusvermenigvuldiging. Wanneer een liquiditeitsaanbieder zijn liquiditeitstokens unstaket van de eXRD belonings-smart contract voordat de maximale bonusvermenigvuldiging is bereikt worden hun ongeclaimde tokens teruggebracht naar de beloningspool.

Als je geïnteresseerd bent in deelname aan de liquiditeitsprikkels dan is het kopen van tokens voor een vaste prijs via de Radix tokenverkoop vóór 22 oktober waarschijnlijk de meest voorspelbare manier van het verkrijgen van eXRD-tokens. Meer details over de huidige verkoop kunnen hier gevonden worden: https://tokens.radixdlt.com/

Website: https://www.radixdlt.com
Twitter: https://twitter.com/RadixDLT
Telegram: https://t.me/radix_dlt

How do you rate this article?

1


Arvin
Arvin

Professional Dutch translator and copywriter in the crypto space.


Radix DLT Nederlands
Radix DLT Nederlands

Nieuws en achtergrondartikelen van en over Radix DLT (https://www.radixdlt.com/).

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.