Bouwen op geloof – de ingrediënten van een community-aangedreven gedecentraliseerd publiek netwerk

By Arvin | Radix DLT Nederlands | 15 Sep 2020


Piers Ridyard, 7 mei 2020

In onze eerdere blog spraken we over het gegeven dat gedecentraliseerde publieke netwerken zoals blockchain werken om een nieuwe wereldwijde digitale gemeenschappelijkheid te creëren voor de rijkdom van de wereld. Deze nieuwe gemeenschappelijkheid wordt veelal aangeraden en gebruikt door ons, de vroege ingebruiknemers, die als een collectief een alternatief wereldbeeld ondersteunen. We geloven in een crypto-centrische wereld, aangedreven door tokens, en we zien dat de revolutie al onderweg is. Maar het is nog steeds heel vroeg en er is nog steeds een hoop te bouwen.

Omdat alle publieke netwerken geleid worden door de community kijkt deze blog naar de ideologische ingrediënten die nodig zijn om een succesvolle publieke ledger-community te bouwen.

Een andere bestaansreden

Technologie vormt hiervan slechts één aspect. Er zijn veel voorbeelden van technische ongedifferentieerde producten die samen bestaan in de publieke ledgerruimte.

Ideologie en hebzucht zijn de twee belangrijkste aandrijvende krachten in de hedendaagse blockchainruimte. Hoewel hebzucht een goede motivator is voor de korte termijn vuurt het niet de verbeelding van van de communities die nodig zijn om het bouwen en onderhouden van een gedecentraliseerd publiek netwerk echt te ondersteunen. 

Ideologie creëert communities op de lange termijn die willend zijn om zich over de pijn en moeite heen te zetten van korte termijn bruikbaarheid.

 ”Hij die een waarom heeft om te leven kan bijna ieder hoe verdragen.” – Nietzsche

Een geëngageerde community van gelovers [artikel]

Een productmarkt die geschikt is voor een gedecentraliseerd publiek netwerk wordt gevonden bij de omzetting van persoonlijke ideologie en gerechtvaardigd geloof in zijn toekomstig gebruik.

Hoe ideologischer gelieerd het doel van de ledger is met mijn eigen ideologie (of een ideologie die mij kan overtuigen), gecombineerd met hoe zekerder ik ben van het vermogen van het team / de technologie / de communities om een product af te leveren dat mijn ideologie helpt realiteit te worden, hoe succesvoller een token uiteindelijk zal zijn.

Wil de community actief geëngageerd zijn kan deze niet onoverwinnelijk aanvoelen of lijken – mensen moeten voelen dat ze MOETEN helpen om er zeker van te zijn dat het slaagt, want dat is de eigenlijke waarheid. Het moet tegelijkertijd robuust genoeg klinken dat het belangrijk kan zijn, maar zwak genoeg dat als je niet helpt het niet zal overwinnen. Mensen mobiliseren zich om kwetsbare dingen waarin ze geloven te helpen.

Voldoende decentralisatie
De basis voor ideologisch vertrouwen in een publiek netwerk, zoals blockchain, is de graad waarin deze gedecentraliseerd is. Dit heeft vier hoofd-aandrijvers, waarvan er drie in veel detail hier behandeld zijn, en de vierde hier in detail. Samengevat:

• Fout-tolerantie – Gedecentraliseerde systemen als blockckhain zullen minder gauw per ongeluk falen omdat ze zich verlaten op veel afzonderlijke componenten die niet waarschijnlijk zijn.
• Aanvalsweerstand – Gedecentraliseerde systemen zijn duurder om aan te vallen en te vernietigen of te manipuleren omdat ze geen gevoelige centrale punten hebben die goedkoper dan de economische grootte van het omringende systeem aangevallen kunnen worden.
• Collusie-weerstand – Het is veel moeilijker voor deelnemers in gedecentraliseerde systemen om samen te zweren om op manieren te handelen die ze bevoordelen ten koste van andere deelnemers, terwijl het leiderschap van corporaties en overheden samenzweren op manieren die henzelf bevoordelen maar minder goed gecoördineerde burgers, klanten, werknemers en het algemene publiek telkens schade doen.

• Weerstand tegen arbitraire verandering – Publieke netwerken bieden een infrastructuur die bedoeld is om diep in de levens van de mensen die zich erop verlaten geïntegreerd te worden. Dit betekent dat iedere verandering, zelfs een kleine, over hoe het protocol werkt waarschijnlijk massale vertakkingen zal hebben.

Eerlijke distributie

Niets verwerpen mensen meer dan een perceptie van onrechtvaardigheid. Als de tokendistributie slecht wordt gedaan, of als gezien wordt dat deze “insiders” massaal bevoordeelt, dan creëert dat een vieze smaak in de mond voor iedereen die gekomen is om voor het goede doel te strijden. Mensen willen niet het gevoel hebben dat hun inspanningen andere mensen onredelijk rijk gaan maken zonder zelf een “eerlijk aandeel” te verkrijgen.

Dit onderdeel is essentieel omdat zelfs wanneer de ideologie juist is, wanneer de waardetoekenning oneerlijk voelt, de beweging zal falen om op te starten.

Functioneel bestuur in een gedecentraliseerd publiek netwerk [artikel]

Heb ik een stem als ik die nodig heb? Heeft iemand een buitenproportioneel niveau van controle of invloed? Worden beslissingen gemaakt op een open en eerlijke manier?

Minimale extraherende diensten van een gedecentraliseerd netwerk [artikel]

”Protocollen bieden structuur voor bedrijven maar zijn zelf geen bedrijven; ze zijn systemen van logica die uitwisseling tussen aanbieders (bedrijven) en klanten van een dienst coördineren. Als coördinatoren van uitwisseling zouden protocollen minimaal extraherend moeten zijn, terwijl bedrijven geprikkeld zijn om maximaal extraherend te zijn (dat is winst, en een bedrijf wordt gewaardeerd als een meervoud van zijn winst).” – Chris Burniske, verantwoordelijke.

Wanneer een netwerk groeit in grootte en zich beweegt van het zijn van een ideologisch experiment naar iets serieuzers zullen bedrijven en individuen beginnen met het maken van meer economisch gebaseerde beslissingen. Kosten worden nu een enorm onderdeel in de keuze om een netwerk te gebruiken.

Dit is waar de normale maxime van “bouwen een product dat je klanten te gek vinden en vraag ze daarvoor zoveel mogelijk” omgekeerd wordt. Om netwerkdominantie te bereiken moet je alle mogelijke barrières verwijderen die de keuze van je netwerk weg kan leiden.

Dit is een belangrijke overweging in hoe je je economie en prikkelstructuren bouwt. De functies en veiligheid van een netwerk worden ofwel betaald door de gebruiker ofwel betaald door de rekeninghouder – er wordt niets gratis weggegeven. Dit betekent dat ofwel de kosten gerekend in een transactie de marginale kosten van het verwerken van een transactie dekken (geldt heden voor GEEN ENKELE huidige publieke ledger), ofwel is er een emissie van nieuwe tokens (bv. Bitcoin blockchain block-beloningen) die de circulerende voorraad van tokens doet toenemen, waardoor de waarde van de houdingen van tokenhouderrekeningen afnemen, maar de additionele kosten van het laten draaien van een node worden gedekt.

Dit kan op veel manieren worden gezien als het equivalent van een door durfkapitaal gesponsorde groei in een sociale media-applicatie. Het bouwen van het netwerk gaat goed tot een kritiek inflextiepunt waarop het netwerk moet inkrimpen tot het punt waarop het platform een kritische massa heeft bereikt.

Bij een token kan zelfs deze functie uitgevoerd worden op een gedecentraliseerde manier.

Website (https://radixdlt.com)
Medium (https://medium.com/@radixdlt)
Telegram (https://t.me/radix_dlt)
Twitter (https://twitter.com/RadixDLT)

How do you rate this article?


0

0

Arvin
Arvin

Professional Dutch translator and copywriter in the crypto space.


Radix DLT Nederlands
Radix DLT Nederlands

Nieuws en achtergrondartikelen van en over Radix DLT (https://www.radixdlt.com/).

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.