Öfke kontrolü

Neden Öfkeleniriz? Öfke Kontrol Yolları Nelerdir?

By PONELLA | ponellaa | 21 Dec 2021


Öfke hafiften yoğuna kadar pek çok farklı şekilde yaşanabilen bir duygudur. Öfke kontrol problemi günümüzde sık rastlanan bir sorundur. Eğer sizlerde kriz durumlarında öfkenizi kontrol etmekte zorlanıyorsanız öfke kontrolü ile ilgili bilgi almanızın zamanı gelmiştir.

Neden Öfkeleniriz?

 • Kendimizi çıkmazda hissettiğimiz zamanlarda
 • Anlaşılmadığımızı hissettiğimiz ya da kendimizi ifade edemediğimiz anlarda
 • Bir şey ya da birileri tarafından engellendiğimizde
 • Kendimize ya da değer verdiğimiz kişi ya da şeylere yönelik tehdit algıladığımızda
 • Bizim için önemli olan şeylere saldırıldığında
 • Kıskançlık, Üzüntü, Yalnızlık, Dışlanmışlık, Hayal Kırıklığı gibi hisleri yoğun yaşadığımızda

  Öfke Kontrolünde Etkili İletişim Nasıl Olmalıdır?

  İletişimin amacı bilgiyi aktarmak veya bilgiyi almaktadır. Öfkenin amacı ise diğer insanların duygu ve davranışları üzerinde kontrol kurabilmektedir. Öfke iletişime dahil olduğu andan itibaren iletişim sağlıklı olmaktan çıkar ve zarar görür. 

  Çoğunlukla insanların kalıplaşmış ve çarpıtılmış düşünceleri bulunmaktadır. İnsanlar diğer insanlar ile olan ilişkilerini kendi hayat görüşleri çerçevesinde değerlendirir. Bu çerçeve dışında kalan kişilere karşı öfke duyabilirler. Kriz anlarını da  bu çerçeve dışında çıkmadan yönetemezler.  

  İletişimde karşısındaki kişiyi dinlemeli ve anlamaya çalışmalı, hayır demek istediğinde bunu direkt olarak belirtebilmeli , hatalı olduğunda özür dileyebilmeli, yıkıcı yerine yapıcı bir dil kullanabilmelidir. 

   

  Duyguları kontrol etme konusunda aşağıdakiler basamakları uygulamak faydalı olacaktır. 

  1. Kendi isteklerinin farkında olmak.
  2. Kendi duygularını fark etmek ve kendi duygularına güvenmek
  3. Duygularının ilettiği mesajı anlamak
  4. Kendi duygularını kontrol edebilme becerisine sahip olduğunu bilmek
  5. Harekete geçmek
   Kadınlar duygularını yönetmek ve ifade edebilmek konusunda erkeklere göre daha başarılıdırlar. 

  Öfke Kontrolünün Davranışsal Yöntemleri

   Sağlıklı beslenmek ilk ve etkili adımlardan biridir. 

  Öfke anında olay yerinden uzaklaşmak daha büyük sorunların oluşmasını engeller.

   

   

   

   

  Gevşeme tekniklerini öğrenmek size tüm hayatınız boyunca fayda sağlar. 

  Hayal kurmak rahatlatıcıdır. Mizaha başvurmak stresinizi azaltacaktır.

 

How do you rate this article?

0

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.