Ocypode Ryderi - Crabs in Zanzibar


kra01.jpg

kra02.jpg

[EN] This beautiful sea-land crab is called Ocypode Ryderi. He lives mainly on the sandy beaches of the Indian Ocean. This particular individual lives on the island of Zanzibar. There are two individuals in the photos. One of them lives literally next to our hotel deckchair.

[PL] Ten piękny krab morsko-lądowy nazywa się Ocypode Ryderi. Mieszka głownie na piaszczystych plażach Oceanu Indyjskiego.Ten konkretny osobnik zamieszkuje na wyspie Zanzibar. Na zdjęciach są dwa osobniki. Jeden mieszka sobie dosłownie koło naszego leżaka hotelowego.

kra03.jpg

kra04.jpg

kra05.jpg

[EN] All photos show males. They have one overgrown jaw, which they use to fight for the female.

[PL] Wszystkie zdjęcia przedstawiają samce. Posiadają one bowiem przerośniętą jedną szczękę, która służy im do walki o samicę.

kra06.jpg

kra07.jpg

kra08.jpg

[EN]  This species is omnivorous, very resistant to dehydration.

[PL] Ten gatunek jest wszystkożerny, bardzo odporny na odwodnienie.

kra09.jpg

kra10.jpg

kra11.jpg

kra12.jpg

kra13.jpg

[EN] I decided to make him a small film session. For this purpose, I set up a camera in front of its cavity, and the zoom was controlled by a telephone. Postanowiłem zrobić mu małą sesję filmową.

[PL] W tym celu przed jego jamą ustawiłem aparat fotograficzny, a sterowanie zoomem odbywało się za pomocą telefonu.

kra14.jpg

kra15.jpg

video

[EN]  He became interested in the object that landed next to his house. He looked closely at the camera. It looked funny as you can see in the video. Zainteresował się obiektem, który wylądował obok jego domu.

[PL] glądał bardzo dokładnie aparat fotograficzny. Wyglądało to zabawnie, co można zobaczyć na filmie.

 

6VvuHGsoU2QCK6yq1XKF2xrUpxynFs9SFNnn3DQjsi5VkeTSNDLLPVc7PKTD8XGF4NLLxE3G8iqLFciDfS1BVvgU3gjNpbdgV2Ho73X5okUYx3rGu8vcpzLoHi5voS?format=webp&mode=fitPhoto: Panasonic Lumix FZ82 Zanzibar 2021

all photos and video were taken by me and are my property

How do you rate this article?


4

0


Nature, animals, plants, mushrooms
Nature, animals, plants, mushrooms

everything about what lives on Earth

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.