ACISA DA GEÇİYOR

ACISA DA GEÇİYOR

By avina | Merhaba | 21 Apr 2019


Ne koklayabildim seni, ne de sarılabildim, Artık imkanı yok, çünkü sen uzağımdasın, Senden geriye kalan sadece gözyaşlarım, Cansız bedeninle sanki hep kucağımdasın,

Bir ömür hasret kalacağım gülen gözlerine,
Topraktan çiçekler alacak gül kokunu,
Rastlayacaklar hep yüreğimde izlerine,
Unutmayacağım 42 saat 15 dakikalık öykünü...

               *************************

Çoğu zaman başka hayatların yaşanmışlıklarını, yarım kalmışlıklarını şiirlerime yansıtır, kaleme alırdım. Bu şiirimde kendi acılarımdan bir parça yontup kaleme aldım. Acımı paylaşan ve dualarını esirgemeyen tüm dostlarıma sonsuz teşekkürler...

e.avina

How do you rate this article?


0

0

avina
avina

Zaman içinde bir garip yolcuyum... I'm a strange traveler in time...


Merhaba
Merhaba

Merhaba ben avina

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.