Uzun yaşamın sırlarından birisi: Beyaz peynir!! (One of the secrets of long life: White Cheese! )

By Legend53 | Legend53 | 7 Jan 2024


Oncelikle şunu yazayım: ben DR değilim! Ve öyle bir iddiamda yok. Ancak bunları yazarken şunu çözmeye çalışıyorum: daha dün dedelerimiz ninelerimiz doktor, ilaç yüzü görmeden 90-100'lü yaşları nasıl devirdiler?! Ve dedelerimizden ninelerimizden tanıdıklarım, son güne kadar dev gibi ayaktaydilar! İşte bu duruma kesinlikle kafa yormamiz gerekir diye düşünüyorum! Benim şahsi amatör düşüncem şu: modern tıp, geleneksel tıpı ya reddediyor yada bizler o ayrımı iyi yapamıyoruz! Ancak bir yanlişlik olduğu kesin! Bir diğer düşüncem: Tıbbın bu kadar ilerde olduğu bir dünyada insan ömrü neden kısalmış?! Burada da benim kişisel düşüncem: yediğimize içtiğimize dikkat etmiyoruz! Buna örnek: geçen yaz ziyaret ettiğim 90 yaşindaki amcam bana dediki: beyaz peynir tüket. Beyaz peynir mide dostu, midedeki bakteri iltihaplanma giderir ve barsaklari düzene sokan mucize bir gıdadır dedi. Ve ister inanın ister inanmayın ben beyaz peynir tüketimini geçen yazdan bu yana artirdim! Size öğüt verecek durumda değilim ancak yaşam tecrübelerini buraya naklederek, bir nebzede olsa insanların sağliğina katkı yapmak istedim. Yine bundan önceki yazılarımın birisinde:90-100 yaşindaki  rahmetli anne annem: elmayı asla pişmeden yemezdi!  Bugün aynı durum domateste sozkonusu! Beni takip ettiğiniz için çok teşekkürler. Lütfen geçmişe ait geleneksel bilgileri yazılı hale getirerek, kaybolmalarini önleyelim. Zaman ayirdiginiz için çok teşekkürler 

İngilizce:

One of the secrets of long life: White Cheese!

First of all, let me write: I'm not a doctor! And I don't have such a claim. But when I write them, I try to solve the following: How did our grandfathers' grandfather doctors, the face of the drug without seeing the face of the 90-100s without seeing?! And my grandfathers from our grandmothers: Until the last day, in terms of health, they were standing like a giant! I think we should definitely think about this situation! My personal, amateur thought is that Modern Medicine rejects Traditional Medicine! Or we cannot make that distinction well! However, there is a mistake somewhere! Another idea is that in a world where medicine is so far, why is it shortened?! Here, too, my personal opinion: We do not pay attention to what we eat! Example: I visited last summer: My 90 -year -old uncle said to me: consume plenty of white cheese for your health. White cheese: Stomach -friendly, stomach bacteria, relieves inflammation. And the miracle is in a miracle that makes the bonds in a white oeynir. Said. And believe it or not: I have increased the consumption of white cheese since last summer! I am not in a position to give you advice, but I wanted to contribute to the health of people by transferring their life experiences here. Again in one of my previous articles: My late mother, 90-100 years old, would never eat the apple without cooking! The same situation today in tomatoes! The miracles of tomatoes are newly revealed. Thank you very much for following me. Please make the traditional information of the past in writing and prevent them from getting lost. For the time you separate time, thank you very much

How do you rate this article?

1


Legend53
Legend53

I live in Istanbul. I am originally from Rize. My private hobbies: Cryptocurrencies, traveling, food, complementary medicine, fishing, driving. And I am writing for humanity as an amateur. (I'm never an expert)


Legend53
Legend53

Garfish Soap (yummy)

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.