Sirwin
Sirwin

Nový článek v nové rbubrice Bohatství na Hodlerovi.

By Kytka | KytkaBlog (FlowR) | 19 Mar 2019


Ani moje začátky s kryptoměnami nebyly bůhví co. 190903265-58add4d570c89be20737b4478293dd2ea7a81bc61cfa85f98ebfc0a55392336e.png

Ahoj, rád bych tě pozval k přečtení mého nového článku na webu KryptoHodler.cz

V tomto článku se mimo jiné dočteš:

- Proč má rubrika o bohatství na webu o kryptoměnách své místo?

- Jak jsem začínal s Bitcoinem a co jsem dělal před tím?

- Proč to vlastně dělám?

https://kryptohodler.cz/moje-zacatky-s-bitcoinem-proc-bohatstvi-a-zadost-o-podporu-ctenaru/

How do you rate this article?

0


Kytka
Kytka

(web:) https://kryptohodler.cz/ (steemit:) https://steemit.com/@kytka (fb:) https://www.facebook.com/KytkaMagazin/


KytkaBlog (FlowR)
KytkaBlog (FlowR)

Peníze, úspěch, bohatství, pozitivní myšlení, osobní rozvoj, finance, investice, kryptoměny... Money, success, wealth, positive thinking, personal development, finance, investment, cryptocurrencies...

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.