Kryptowaluty Wieczorową Porą - Wprowadzenie. Podcast 000

Kryptowaluty Wieczorową Porą - Wprowadzenie. Podcast 000


Posłuchaj pierwszego odcinka podcastu "Kryptowaluty wieczorową porą". Dowiedz się czym jest podcast "Kryptowaluty wieczorową porą", jakie cele sobie stawia i co możesz zyskać słuchając go.

Kilknij tutaj aby posłuchać podcastu.

How do you rate this article?


0

0

Nikodem Zegzda
Nikodem Zegzda

Business consultant. Crypto investor. Podcaster.


Kryptowaluty Wieczorową Porą
Kryptowaluty Wieczorową Porą

Kryptowaluty Wieczorową Porą to pionierski podcast o kryptowalutach, technologii blockchain i rewolucji którą rozpoczęły. O Bitcoinie na spokojnie. Zaprasza Nikodem Zegzda. Dołącz do nas na FB: www.facebook.com/kryptowalutywieczorowapora/

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.