Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Τι είναι το Polkadot?

Τι είναι το Polkadot?


Το Polkadot ιδρύθηκε από το Ελβετικό Ίδρυμα Web3, που ιδρύθηκε για να δημιουργήσει έναν πλήρως λειτουργικό και φιλικό προς τον χρήστη αποκεντρωμένο ιστό, ως έργο ανοιχτού κώδικα. Οι ιδρυτές του είναι ο Dr. Gavin Wood, ο Robert Habermeier και ο Peter Czaban.

Ο Wood, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Web3, είναι ο πιο γνωστός από τους τρείς χάρη στην επιρροή του στη βιομηχανία ως συνιδρυτής του Ethereum, ιδρυτής της Parity Technologies και δημιουργός της έξυπνης σύμβασης (smart contract) που κωδικοποιεί τη γλώσσα Solidity.

Ο Habermeier είναι συνεργάτης της Thiel και είναι επιτυχημένος ερευνητής και προγραμματιστής blockchain και κρυπτογραφίας.

Ο Czaban είναι Διευθυντής Τεχνολογίας του Ιδρύματος Web3. Με πληθώρα εμπειριών σε πολύ εξειδικευμένες βιομηχανίες fintech, αυτή τη στιγμή βοηθά στην ανάπτυξη νέας γενιάς κατανεμημένης τεχνολογίας.

Το Polkadot μπορεί να επεξεργαστεί πολλές συναλλαγές σε πολλές αλυσίδες παράλληλα (parachains). Αυτή η παράλληλη ισχύς επεξεργασίας βελτιώνει την επεκτασιμότητα. Είναι ένα πρωτόκολλο πολλαπλής αλυσίδας θραύσης ανοιχτού κώδικα (open-source sharding multichain protocol) που διευκολύνει τη διασταυρούμενη μεταφορά (cross-chain) οποιωνδήποτε δεδομένων ή asset, όχι μόνο tokens, καθιστώντας έτσι ένα ευρύ φάσμα blockchain διαλειτουργικών μεταξύ τους.

Αυτή η διαλειτουργικότητα επιδιώκει τη δημιουργία ενός πλήρως αποκεντρωμένου και ιδιωτικού ιστού, που ελέγχεται από τους χρήστες του, και απλοποιεί τη δημιουργία νέων εφαρμογών, ιδρυμάτων και υπηρεσιών.

Το πρωτόκολλο Polkadot συνδέει δημόσιες και ιδιωτικές αλυσίδες, δίκτυα χωρίς άδεια, oracles και μελλοντικές τεχνολογίες, επιτρέποντας σε αυτά τα ανεξάρτητα blockchain να μοιράζονται εμπιστευτικά πληροφορίες και συναλλαγές μέσω της αλυσίδας αναμετάδοσης Polkadot.

Το εγγενές διακριτικό DOT (native token) του Polkadot εξυπηρετεί τρεις σαφείς σκοπούς: παροχή διακυβέρνησης δικτύου, λειτουργιών και δημιουργία παράλληλων αλυσίδων (parachains) μέσω σύνδεσης.

Το Polkadot έχει τέσσερα βασικά συστατικά:

Relay Chain: Η «καρδιά» του Polkadot που συμβάλλει στη δημιουργία συναίνεσης, διαλειτουργικότητας και κοινής ασφάλειας στο δίκτυο διαφορετικών αλυσίδων.

Parachains: ανεξάρτητες αλυσίδες που μπορούν να έχουν τα δικά τους tokens και να βελτιστοποιούνται για συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης.

Parathread: παρόμοιο με τις parachains αλλά με ευέλικτη συνδεσιμότητα που βασίζεται σε ένα οικονομικό μοντέλο “pay as you go”.

Bridges: επιτρέπει στις parachains και στα parathreads να συνδέονται και να επικοινωνούν με εξωτερικά blockchain όπως το Ethereum.

Οι προσαρμοσμένες blockchains είναι γρήγορες και εύκολες να αναπτυχθούν μέσω του πλαισίου υποστρώματος και μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο της Polkadot μέσα σε λίγα λεπτά. Το δίκτυο είναι ευέλικτο και προσαρμόσιμο, επιτρέποντας την ανταλλαγή πληροφοριών και λειτουργικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων. Το Polkadot μπορεί να αναβαθμιστεί αυτόματα χωρίς να χρειάζεται fork για την εφαρμογή νέων δυνατοτήτων ή την αφαίρεση σφαλμάτων.

Το δίκτυο διαθέτει ένα πολύ εξελιγμένο σύστημα διακυβέρνησης που βασίζεται στον χρήστη και βοηθά επίσης να το ασφαλίσει. Οι κοινότητες μπορούν να προσαρμόσουν τη διακυβέρνηση του blockchain στο Polkadot με βάση τις ανάγκες τους και τις εξελισσόμενες συνθήκες. Οι υποψήφιοι (nominators), οι επικυρωτές (validators), οι συνεργάτες (collators) και οι ψαράδες (fishermen) εκπληρώνουν όλα τα καθήκοντα για να βοηθήσουν στην ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου και στην εξάλειψη της κακής συμπεριφοράς.

Η μαζική διαλειτουργικότητα του Polkadot μέσω ενός συνόλου κοινών επικυρωτών (common validators) βοηθά στη διασφάλιση των πολλαπλών blockchains του και τους επιτρέπει να κλιμακώσουν τις συναλλαγές τους διαδίδοντας τα δεδομένα τους σε πολλά parachains.

Το δίκτυο χρησιμοποιεί το μηχανισμό NPoS (nominated proof of stake) για την επιλογή επικυρωτών (validators) και υποψηφίων (nominators) και τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας της αλυσίδας.

Αυτό το μοναδικό σχήμα ισχύος επιτρέπει στις αλυσίδες να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με ασφάλεια σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες, αλλά παραμένουν ανεξάρτητες.

(Όλα τα παραπάνω προέρχονται απο δικό μου δημοσιευμένο άρθρο στη σελίδα μου kriptonomismata.ml)

 

How do you rate this article?

0Kriptonomismata sta ellinika
Kriptonomismata sta ellinika

Ο σκοπός αυτού του blog είναι να σας βοηθήσει να αποκτήσετε ορισμένες βασικές γνώσεις σε ένα θέμα το οποίο στις μέρες μας το ακούτε ολοένα και περισσότερο. Τι γίνεται λοιπόν με τα κρυπτονομίσματα? Μην πανικοβάλλεστε, θα τα δούμε μαζί και ελπίζω οτι θα σας βοηθήσω να καταλάβετε τουλάχιστον τα βασικά! Σε αυτό το σημείο να αναφέρω πως οτι θα διαβάσετε εδω έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί χρηματοοικονομική συμβουλή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.