Sirwin
Sirwin
helder rapporteren

Tips voor rapporteren

By Waalie | Handige websites | 5 Aug 2021


Als je vaak rapporten schrijft, weet je dat dit een behoorlijke worsteling kan zijn. Hoe pak je dit aan? Welke informatie zet je er wel in en welke niet? Welke informatie zet je waar? Op de website van Loo van Eck staat een handig stappenplan voor het proces van rapporteren.

9 stappen voor rapporteren

De schrijver onderscheidt 9 stappen om tot een helder rapport te komen:

  • Je doel formuleren

  • De doelgroep afbakenen

  • Informatie verzamelen, sorteren en scheiden

  • Helder opbouwen

  • Begrijpelijk formuleren

  • Geschikt beeldmateriaal regelen

  • Inleiding, voorwoord en inhoudsopgave maken

  • Puntjes op de i zetten

  • Een titel verzinnen die duidelijk is en nieuwsgierig maakt

Op de website zelf staat bij iedere stap precies uitgelegd wat je daarvoor moet doen. Superhandig.

Betere rapporten

Vooral de eerste stappen in dit plan zijn een goede reminder voor me. Want anders heb ik toch de neiging snel direct aan het schrijven te gaan. Door juist aan het begin van het proces even de tijd te nemen goed na te denken over doel, doelgroep en welke informatie wel of niet, bespaar ik later veel tijd. En het levert ook nog eens betere rapporten op.

 

How do you rate this article?

0


Waalie
Waalie

Art is my life


Handige websites
Handige websites

Een blog in het Nederlands. Waar ik handige websites en tips verzamel. Vooral over mijn vakgebied: content marketing en het schrijven van teksten. Maar het kan ook over tal van andere onderwerpen gaan.

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.