Sirwin
Sirwin
Taalniveaus

Schrijven op het juiste taalniveau

By Waalie | Handige websites | 6 Aug 2021


Veel mensen die een blog, e-mail, brief of webtekst schrijven, beginnen gewoon te typen. Dat kan een prima keuze zijn, als je tekst maar door een beperkte groep mensen wordt gelezen. En als die groep vooral bestaat uit mensen die erg lijken op jou, wat betreft taalniveau en interesse in het onderwerp waarover je schrijft.

Kies een taalniveau dat bij de lezer past

Maar soms schrijf je misschien voor een hele grote groep mensen. Of weet je niet precies wie je tekst allemaal gaat lezen. In dat geval is het verstandig je tekst niet al te moeilijk te maken. Zeker als je alle mensen in die groep echt wilt bereiken, omdat je een boodschap hebt die belangrijk voor ze is. Loop je tekst na het schrijven dan nog even door. Is deze wel voor ieder taalniveau duidelijk?

Wat zijn taalniveaus en schrijven op B1

Een erg duidelijke uitleg over taalniveaus staat op de website van Klinkende Taal. Je leest er welke taalniveaus er zijn. En wat mensen met een bepaald taalniveau begrijpen. Je vindt er ook een stappenplan om teksten op taalniveau B1 te schrijven. Daarmee schrijf je een tekst die het grote merendeel van de mensen snel kan begrijpen. Klinkende Taal is overigens een organisatie die software verkoopt waarmee je in Word of Outlook het taalniveau van je tekst kunt meten.

How do you rate this article?

0


Waalie
Waalie

Art is my life


Handige websites
Handige websites

Een blog in het Nederlands. Waar ik handige websites en tips verzamel. Vooral over mijn vakgebied: content marketing en het schrijven van teksten. Maar het kan ook over tal van andere onderwerpen gaan.

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.