Sirwin
Sirwin
Roos van Leary

de Roos van Leary

By Waalie | Handige websites | 18 Aug 2022


 

Met je eigen gedrag dat van anderen beïnvloeden. Kan dat? Ja. In ieder geval tot op zekere hoogte. Zo ik las in deze blog over de Roos van Leary.

'Actie is reactie' heet de blog

En zeker in een professionele omgeving is het erg verstandig hiermee rekening te houden. Bijvoorbeeld als je de ander wilt bewegen met je samen te werken. Timothy Leary heeft een gedragsmodel ontwikkeld dat op grote schaal wordt gebruikt om beter te begrijpen welke invloed je eigen gedrag heeft op dat van een ander. En als je graag ander gedrag bij die ander ziet, hoe het kan helpen te beginnen je eigen gedrag bewust te veranderen.

Roos van Leary

Afbeelding komt van lve.nl.

Zo werkt de Roos van Leary

Over het algemeen kun je zeggen dat bovengedrag en ondergedrag goed samengaan. De andere as moet je iets anders bekijken: samengedrag lokt juist samengedrag uit. En tegengedrag lokt tegengedrag uit. Door nu bewust voor een gedragsstijl te kiezen, kun je dat van een ander beïnvloeden.

Invloed op de samenwerking

Bijvoorbeeld als een samenwerking niet loopt zoals je graag ziet. Misschien gaat het wel iets beter als je je iets meer meewerkend gedraagt of juist duidelijk de leiding neemt. En merk je maar weinig wil tot samenwerken bij de ander? Ondanks dat je je zelf juist erg helpend of meewerkend opstelt? Dan is het wellicht tijd om uit een ander vaatje te tappen en de ander ook wat opstandiger te benaderen.

 

 

 

How do you rate this article?

1


Waalie
Waalie

Art is my life


Handige websites
Handige websites

Een blog in het Nederlands. Waar ik handige websites en tips verzamel. Vooral over mijn vakgebied: content marketing en het schrijven van teksten. Maar het kan ook over tal van andere onderwerpen gaan.

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.