Sirwin
Sirwin

sonpiaz

Tôi là Nguyễn Tùng Sơn (Son Piaz) — là một chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực Marketing. Tôi đã giúp cho hàng ngàn học viên trong cộng đồng làm Marketing thành công và kiếm được tiền thụ động từ Mobile App, Affiliate Marketing, Youtube, Clickbank…

Publish0x Member Since April 2020

1 Following 233 Followers

sonpiaz