Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Aselsan`ın Geliştirdiği Yerli MR Cihazı

By Mr.Hazarr | Teknoloji Ve Yasam | 11 May 2020


8b9b8b9fb3247c1c6816140e1138ce807a6d17f56f254a52aae8037239816dc5.jpeg

Türkiyenin en büyük hizmet veren şirketlerinden biri olan Aselsan tıp dünyasınada katkılarını sunmaya hazırlanıyor . Ankarada bulunan ve temel amacı savunma sanayisi olarak hizmet veren bu şirketin mühendisleri tam tamına 2 milyar dolar edeceği planlanan yerli MR cihazını ilk kez tanıttılar . Hala üzerinde çalışılan ve geliştirilmeye devam eden bu cihaz sağlık sektörüne katılarak Aselsan`ın çok yönlü hizmet vermesi amaçlanıyor. Ve sağlık alanında daha iyi hizmet verip bu cihazla son teknolojiyi de katarak hastalıkların daha hızlı ve daha kolay tespit edilmesi planlanıyor . Rakamlara göre ithalat olarak alınan mr cihazları için son 5 yılda 231 milyar dolar harcandı , buna bağlı olarak hem yerli ve milli olması hemde dışa bağımlılığı azaltarak ekonomi için de uygun olacağı görülüyor .

How do you rate this article?

0Teknoloji Ve Yasam
Teknoloji Ve Yasam

Günümüzde teknoloji alanındaki gelişmelerden haberdar olabileceğiniz blog . Takipte kalıp destek olmayı unutmayın

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.