Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Xrp crpto

By Allahverdi | Super crupto | 3 May 2020


f9ccc370c954f5e82a3ffec32ea91f02b44cb240a9513267ce4c54532ba4d679.pngRipple'yi digər kriptovalyutalar ilə inkişaf etdirmək və digər xüsusiyyətlərdən istifadə etməklə inkişaf etdirmək. Ripple şəbəkəsi, inkişaf etdirmə işləri Blockchain'in ən yaxşı müəyyənləşdirilməsi (100.000.000.000) XRP ilə əlaqələndirilir. Əməliyyatlardan kəsilmiş XRP sistemi sistemdən silinir. Başqa sözlə, əməliyyat düzəltməklə dövriyyədə olan əlamətlərin sayı azalır. Bundan əlavə, Ripple, korporativ şəxsiyyətinə görə kriptovalyutaların ən vacib nöqtəsi olan mərkəzsizləşdirmə prinsipini qəbul etmə.

How do you rate this article?

0


Allahverdi
Allahverdi

Bu işlerle 1-2 ildir məşğulam və bu işi sevirəm


Super crupto
Super crupto

Qazanca yönəlmiş bir sistemlə hər zaman qazanmalıyıq

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.