Polityczny Słownik Zibby'ego - P panika

Polityczny Słownik Zibby'ego - P panika


Kolejny odcinek Politycznego Słownika Zibby'ego. P jak panika i dotyczy koronawirusa.

https://lbry.tv/@zbyszek.sco:1/P-panika:a

 


Zibby
Zibby

Polityczny komentator rzeczywistości


Polityczny Słownik Zibby'ego
Polityczny Słownik Zibby'ego

W sposób zabawny ale też dający do myślenia o polityce.

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.