https://mojeblonie.pl/wp-content/uploads/2019/04/euro-banknotes-4073891_1920.jpg

500 plus - czy rządowy program realizowany jest na bieżąco, zgodnie z harmonogramem?

By Orinek | PolishNews | 18 May 2020


Dzisiejszy wpis poświęce programowi rządowemu 500 plus. Coraz częściej zastanawiamy się, czy obecna sytuacja z COVID-19 nie wpłynie na płynność wypłat wszelkiego rodzaju świadczeń. Z pewnością mogę stwierdzić, iż urząd miasta Bydgoszczy wypłaty realizuje zgodnie z harmonogramem, który dostępny jest pod adresem https://mojeblonie.pl/wyplaty-w-2020-roku-500plus-i-zasilkow-20200506/. Dlatego mieszkańców Bydgoszczy zachęcam do odwiedzania strony :-)

 

How do you rate this article?

1PolishNews
PolishNews

Wiadomości z polski / News from Poland.

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.