Sirwin
Sirwin

Jawatankuasa Peanut (Nutbox v1) DAO bermula, sementara itu, akaun jawatankuasa ini beroperasi.

By Nutbox DeFi | Nutbox DeFi | 13 Apr 2021


peanut.dao.committee.jpeg

Latar

Menurut lite-paper Peanut (Nutbox V1), 10% PNUT yang dihasilkan di setiap blok akan mengalir ke akaun Nutbox.DAO. Dana ini dimiliki oleh seluruh komuniti dan dikendalikan oleh DAO yang terbentuk daripada pemegang PNUT. Pada peringkat awal, jawatankuasa harus mengambil alih tugas rutin dan mewakili komuniti untuk memilih strategi pembangunan.

1.png

Dalam bab jawatankuasa DAO, tidak kurang dari 20% PNUT di nutbox.dao akan diberikan kepada jawatankuasa DAO untuk mempromosikan sumbangan berterusannya.

2.png

Pautan:https://docs.nutbox.io/lite_paper_v1/pnut_economic.html
https://docs.nutbox.io/lite_paper_v1/nutbox_v1.html

peanut.dao.committee

Enam bulan telah berlalu sejak Nutbox dilancarkan, akaun @peanut.dao.committee masih belum berfungsi. Segala perbelanjaan yang berkaitan dengan pengembangan, operasi, dan tugas pemasaran berasal dari keputusan pengundian komuniti setelah cadangan tersebut diluluskan.

Jawatankuasa Peanut (Nutbox v1) DAO berpendapat bahawa sistem cadangan Nutbox berfungsi dengan baik, jadi 20% hak pelupusan dana tidak digunakan. Namun, ketika komuniti berkembang, sebahagian daripada cadangan utama tidak dapat mengumpulkan undi yang cukup untuk mendapatkan kelulusan. Ini menjadi halangan pengembangan Nutbox kerana banyak fungsi dan fungsi utama Nutbox perlu disesuaikan mengikut rentak industri blok-rantai.

11.png

Dalam keadaan ini, kami memutuskan untuk menjalankan akaun @peanut.dao.committee. Maklumatnya ada di bawah:

1 、 pada tahap pertama, 20% PNUT di @nutbox.dao akan dipindahkan ke @peanut.dao.committee, yang akan digunakan untuk mendorong pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan, operasi dan pemasaran pada jam 10 malam pada 10 April 2021 (UTC +8);

2 、 Mulai sekarang, 20% ganjaran PNUT akan dipindahkan ke @peanut.dao.committee pada jam 10 malam, hari 10 setiap bulan (UTC + 8);

3、 @peanut.dao.committee akan dikendalikan oleh jawatankuasa Peanut (Nutbox v1) DAO, dan diselia oleh seluruh anggota komuniti;

4 、 Perbelanjaan yang tidak lebih daripada 50K PNUT dari @peanut.dao.commitee mesti menandakan penggunaannya dalam memo transaksi.

5 、 Perbelanjaan yang lebih daripada 50K PNUT perlu menyatakan penggunaannya kepada seluruh komuniti dalam blog dan juga memo transaksi.

6 、 Mulai sekarang, Jawatankuasa Peanut (Nutbox v1) DAO yang terbentuk daripada pasukan pengasas Peanut (Nutbox v1)dimulakan. Mereka akan menjalankan tugas sejak jam 10 malam [UTC + 8] 10 April 2021.

7 、 @peanut.dao.committee dan @nutbox.dao akan menyokong strategi dan perkembangan yang terdesentralisasi, mereka juga dikendalikan oleh ahli komuniti PNUT.

nutbox.dao:TR8RaKyWV9D4pnJd7P6yvFLaaQZ3Z2SqhA
peanut.dao.committee:TVTQd54B6wW9RGVZDzbxvf22nzXHpsMsst
nutbox.mine:TMLMSuyygN1fL5HpUt1oQp3RjvdEsHZffG

How do you rate this article?

0


Nutbox DeFi
Nutbox DeFi

https://nutbox.io


Nutbox DeFi
Nutbox DeFi

https://nutbox.io

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.