Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

LỄ trong nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa

By NhatKyYeuNuoc | NhatKyYeuNuoc | 6 Dec 2021


3ef945f0995842f5692ebbd1eebf4dfa4e9f3b05a1eea1efae1ed2f5778c0e82.jpg

 

LỄ trong nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa  

Muốn học sinh học, hiểu, sống có LỄ thì trước hết hệ thống giáo dục, đặc biệt là người thày phải có LỄ.  

Các bạn đọc văn bản dưới đây, nội dung là Hiệu trưởng thời VNCH xin phép phụ huynh cho học sinh đi tổng duyệt văn nghệ qua đêm. Văn bản ngắn gọn, chuẩn mực, đặc biệt là có 4 chữ KÍNH: KÍNH GỬI, KÍNH THƯA, KÍNH XIN, KÍNH CHÀO.  

Tôi là người Miền Bắc, học phổ thông dưới mái trường Xhcn VN, học ĐH ở Liên-Xô, từng là “hạt giống đỏ” của chế độ Xhcn nhưng khi đọc văn bản này (và một số văn bản khác, bỏ qua quan đểm chính trị), tôi kính trọng, ngưỡng mộ vị Hiệu trưởng này và nền giáo dục VNCH.  

Xin hỏi, trong nền giáo dục Xhcn VN, có hiệu trưởng nào, thày/cô nào viết thư, công văn xin phép phụ huynh học sinh như trường hợp này không? Vậy mà có bọn “Nhà GD, Gs, Ts” đang muốn bỏ TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN khỏi học đường.  

Phạm Văn Hải

 

Mời các bạn đăng ký và follow với link này: https://www.publish0x.com?a=3YaOM2DYdx

Sau khi đăng ký bạn sẽ được được tiền điện tử (cryptocurrency) khi đọc hoặc viết blog.  Blog không bị kiểm duyệt và được cryptocurrency, các bạn cứ thử nhé.

 

 

How do you rate this article?

0


NhatKyYeuNuoc
NhatKyYeuNuoc

NKYN là diễn đàn thảo luận dựa trên tinh thần tự do ngôn luận và tôn trọng sự khác biệt và với Châm ngôn "Thấy Sai, Biết Sai, Nhận Sai, Để Sửa Sai"


NhatKyYeuNuoc
NhatKyYeuNuoc

Newbie to the crypto world. Willing to learn and teach.

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.