Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto

Crow1 hiểu đúng từ A tới Z.

By Nguyen toan | kynguyen4.0 | 1 May 2020


Crow1 hình kinh doanh tiếp thị liên kết chia sẻ đám đông, 80% nguồn doanh thu có được dùng để chia sẻ cho những thành viên phát triển cộng đồng. 88169135_148576063274485_1189146637465812992_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=32a93c&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=WDMjXSHYOC4AX9cVs-q&_nc_ht=scontent.fhan5-2.fna&_nc_tp=14&oh=2c2dbd3b63ac7c2b79e41e06b87981d4&oe=5ED2D383 Crowd1 không phải mô hình huy động, lending, ủy thác,…nên không phải lãi cho nhà đầu tư. Khi thành viên chọn gói tham gia để hợp tác với Crowd1, sẽ nhận được lượng cổ phiếu của 2 công ty con của Crowd1 là Affilgo và Miggster tương ứng với giá trị tại thời điểm của 2 cổ phiếu.

Thông tin về Crowd1

Sản phẩm của Crowd1 là gì?

Hiện sản phẩm của Crowd1 tập trung vào 2 công ty con của Crowd1 tương ứng là Affilgo và Miggster. Đây là 2 công ty con vận hành theo mô hình game và casino. Khi bạn tham gia Crowd 1, số tiền tham gia sẽ được quy ước dựa theo giá 2 cổ phiếu của 2 công ty con của Crowd1. Cổ phiếu của Affilgo ký hiệu là A (giá khởi đầu là 2 Euro), cổ phiếu của Miggster ký hiệu là M (giá khởi đầu là 0.5 Euro).

Download ứng dụng Crowd1

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crowed2 https://apps.apple.com/us/app/crowd1-network/id1441521229?ls=1 Tải ứng dụng Crowd1

Crowd1 có phải lừa đảo?

https://youtu.be/n15shq2IMFc

Các gói đầu tư Crowd1

1/ White – đầu tư € 99 EUR và nhận cổ phiếu quyền sở hữu trị giá €100 EUR
2/ Black – đầu tư € 299 EUR và nhận cổ phiếu quyền sở hữu trị giá €300 EUR
3/ Gold – đầu tư € 799 EUR và nhận cổ phiếu quyền sở hữu €1000 EUR
4/ Titanium – đầu tư € 2499 EUR và nhận cổ phiếu quyền sở hữu trị giá €3500 EUR

Chính sách hoa hồng Crowd1

Crowd1 có 05 loại hoa hồng dành cho người phát triển thị trường:

 • Hoa hồng khởi động nhanh
 • Hoa hồng doanh số cân nhánh
 • Hoa hồng matching bonus
 • Hoa hồng streamline bonus
 • Hoa hồng gambling bonus

Hoa hồng khởi động nhanh

Kể từ khi đăng ký id trong vòng 14 ngày

 • Giới thiệu 4 gói White (€ 99 EUR): Thưởng €125
 • Giới thiệu 4 gói Black (€ 299 EUR): Thưởng €375
 • Giới thiệu 4 gói Gold (€ 799 EUR): Thưởng €1000
 • Giới thiệu 4 gói Titanium (€ 2499 EUR): Thưởng €3000

(Chú ý: Nếu giới thiệu 2 gói White và 2 gói Black thì chỉ được tính theo trường hợp giới thiệu 4 gói White, khi đó bạn chỉ được tặng € 125)

Hoa hồng doanh số cân nhánh

Để đạt điều kiện nhận hoa hồng cân nhánh, bạn cần bảo trợ tối thiểu: 1 người bên nhánh trái và 1 người bên nhánh kích hoạt.

 • Hoa hồng cân nhánh được nhận theo quy tắc: 80% EUR, 20% là cổ phiếu A, M
 • Khi nhánh mạnh đã cân 1 phần nhánh yếu, thì phần còn lại của nhánh mạnh sẽ được cân tiếp tục cho đến khi đủ 6 tháng, sau khi đủ thời gian 6 tháng thì doanh số sẽ được tính lại như thời điểm bắt đầu
 • Hoa hồng doanh số cân nhánh được tính theo tỷ lệ 1:1 ; 1:2 và 1:3

88099073_148578833274208_1269214878086725632_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=32a93c&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=P5ZSgaJDrXEAX_K-4zd&_nc_ht=scontent.fhan5-1.fna&_nc_tp=14&oh=009c2bc54e4ef4fef76066beb0e9bc5a&oe=5ED0EB70   Hoa hồng cân nhánh Cụ thể: *Tỷ lệ 1:1: Doanh số nhánh mạnh lớn hơn hoặc bằng 1 lần nhánh yếu = 20% nhánh yếu *Tỷ lệ 1:2: Doanh số nhánh mạnh lớn hơn hoặc bằng 2 lần nhánh yếu = 30% nhánh yếu *Tỷ lệ 1:3: Doanh số nhánh mạnh lớn hơn hoặc bằng 3 lần nhánh yếu = 40% nhánh yếu Số điểm để tính hoa hồng được quy ước như sau:

 • White = € 99 EUR = 90 points
 • Black = € 299 EUR = 270 points
 • Gold = € 799 EUR = 720 points
 • Titanium = € 2499 EUR = 2250 points

Hoa hồng Matching Bonus

Là % hoa hồng doanh số cân nhánh từ F1 đến F5

 • White + 4F1 được bảo trợ = 10% F1
 • Black + 8F1 được bảo trợ = 10% F1,F2
 • Black + 12F1 được bảo trợ = 10% F1,F2,F3
 • Gold + 16F1 được bảo trợ = 10% F1,F2,F3,F4
 • Titanium + 20F1 được bảo trợ = 10% F1,F2,F3,F4,F5

88273026_148578909940867_2138727107331620864_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=32a93c&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=iYwfBKwF0toAX-Tbx4V&_nc_ht=scontent.fhan5-3.fna&_nc_tp=14&oh=5bd32e7c15e800be7cd8364db1564f4e&oe=5ED33253   Hoa hồng Matching Bonus

Hoa hồng Streamline Bonus

Hoa hồng Streamline Bonus dành để tăng lợi nhuận chia sẻ quyền sở hữu cổ phiếu Affilgo (A) và Miggster (M).

Hoa hồng Bambling Bonus

Hoa hồng Gambling Bonus kiếm được khi các thành viên chơi hay chi tiền cho game và casino. Hoa hồng này được nhận theo quy tắc: 80% Euro, 20% là cổ phiếu A, M.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Crowd1

*Khuyến khích: Crowd1 có chính sách mã rơi tức là những thành viên đăng ký sau sẽ nằm bên dưới, vì vậy nên tạo tài khoản sớm sẽ có lợi thế nhất định.

Truy cập vào link để đăng ký tài khoản: https://crowd1.com/invitelink/?code=c3BaNkRqMDRKMkhTZ0IzZjRaY0NGaEQvc21uVUV1STU4Z0l1cVVhYTFTdzhObXRHT3RZcGpuREVXT0h3KzNTSA==. sau đó điền đầy đủ & chính xác thông tin:

Lưu ý: Thông tin nhập phải chính xác & không dấu
 • Username: Tên đăng nhập
 • Sponser:antoan
 • First name: Tên của bạn
 • Last name: Họ & Tên lót của bạn
 • Address: Địa chỉ chính xác
 • Postal code: Mã bưu điện (Truy cập vào http://mabuuchinh.vn/ và xã, huyện, tỉnh để nhận Postal Code)
 • City: Thành phố
 • Country: Chọn Việt Nam
 • Email: Địa chỉ email
 • Password: Mật khẩu đăng nhập (Phải có ký tự HOA, Số, Ký tự đặc biệt)
 • Password again: Nhập lại mật khẩu
 • Tick chọn “I agree to receive information and marketing material from Crowd1 and partner companies“
 • Cuối cùng nhấn “Register” để đăng ký

  85209220_148579006607524_4533117928278589440_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=32a93c&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=uFvm4PFWTrEAX-d9N2y&_nc_ht=scontent.fhan5-1.fna&_nc_tp=14&oh=b9231f5d1b1fd04dfa91e9bbe305a603&oe=5ED2748B   Đăng ký tài khoản Crowd1 Như vậy là hoàn thành đăng ký tài khoản Crowd1 thành công, tiếp theo cần đăng nhập vào tài khoản bằng thông tin đã đăng ký.

  88145272_148579153274176_6290815852304400384_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=32a93c&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=ePI09lTe2nsAX9tTESU&_nc_ht=scontent-hkg4-1.xx&_nc_tp=14&oh=f21f9b4f818cbd08fb2d32041ae2e8d1&oe=5ED09A89   Đăng nhập vào tài khoản Đăng nhập thành công thì hệ thống yêu cầu bạn kích hoạt tài khoản, xem hướng dẫn kích hoạt tài khoản theo hướng dẫn bên dưới.

 

  87822670_148579216607503_2109466805108998144_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=32a93c&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=_gYK2_qfjdIAX8XDcUr&_nc_ht=scontent-hkg4-1.xx&_nc_tp=14&oh=c14a93a4b759532c7140635b7653e523&oe=5ED158AD   Chọn Select  

How do you rate this article?

0


Nguyen toan
Nguyen toan

is a technology lover, loves reading newspapers and blogging about life.


kynguyen4.0
kynguyen4.0

Publish0x là trang báo mạng Online, khi người dùng truy cập và đọc báo hay post bài viết chia sẻ bạn nhận được Token Coin tương ứng. Hiện nay, Publish0x đang triển khai và tập trung đánh mạnh vào các trang báo mạng chuyên về Crypto. Hỗ trợ giao dịch cho các đồng tiền ảo như: BTC, ETH ADA, ETC, BAT,… Hoa hồng bạn nhận được theo tỷ lệ 20 – 80% giá trị tương ứng trên mỗi bài post của người đó. Còn nhà xuất bản nội dung và làm content nhận được cố định 20% giá trị trên mỗi bài post. Ngoài ra, bạn có thể ki

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.