Kyber Network News [VN]
Kyber Network News [VN]

Kyber Network News [VN]

Kyber Network nhằm mục đích cung cấp cơ sở hạ tầng thanh khoản bền vững cho DeFi. Là một trung tâm thanh khoản, Kyber kết nối tính thanh khoản từ nhiều giao thức và nguồn khác nhau để cung cấp mức giá tốt nhất cho người đánh giá takers như Dapps, các aggregator, các nền tảng DeFi và người dùng bán lẻ. Bất kỳ ai cũng có thể đóng góp thanh khoản cho Kyber Network và các DApps có thể tích hợp các giao thức khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu thanh khoản của họ.


Step Hero NFT Game và Kyber Hợp Tác để Tối Ưu Hóa Tính Thanh Khoản cho $HERO Token

17 Sep 2021 7 minute read 0 comments KyberNetwork

Step Hero NFT Game và Kyber Hợp Tác để Tối Ưu Hóa Tính Thanh Khoản cho $HERO Token Step Hero đã chọn KyberDMM DEX với hiệu quả về vốn cao để có tính thanh khoản cho token tốt hơn trên mạng BSC, với tổng giá trị phần thưởng liquidity mining là $150,00...

Sàn giao dịch KyberDMM ra mắt trên BSC với chương trình liquidity mining với tổng giá trị phần thưởng lên tới ~ 90 tỷ VND. Hãy tìm hiểu và tham gia ngay!

1 Sep 2021 8 minute read 0 comments KyberNetwork

Qua đó, các nhà cung cấp thanh khoản có thể tận dụng được lợi thế về mức phí tùy chỉnh cũng như hiệu suất sử dụng vốn cao hơn trên BSC. Singapore - ngày 1 tháng 9 - Kyber Network đã thông báo rằng sàn giao dịch KyberDMM, nền tảng market making với m...

Bản Tóm Tắt Cuộc Gọi Cộng Đồng Kyber #5, tháng 7 ‘21

5 Aug 2021 12 minute read 0 comments KyberNetwork

Cập nhật về KyberDMM, Chương trình hợp tác với Polygon, Khai thác Thanh khoản Rainmaker, KNC trên Revolut, và các thông tin khác! Trong cuộc gọi trước, chúng tôi đã công bố một số  cải tiến lớn, bao gồm KIP-8  với việc bổ sung KyberDMM (Nền tảng  Ma...

Ví Coin98 Wallet tích hợp Kyber DMM

6 Jul 2021 6 minute read 0 comments KyberNetwork

Ví Coin98 Wallet tích hợp Kyber DMM Người dùng ví Coin98 cũng có thể tham gia vào sự kiện ‘Rainmaker’ liquidity mining của Kyber DMM. Để chia sẻ lợi ích của giao thức thanh khoản mới nhất của Kyber Network với nhiều nhà cung cấp thanh khoản nhất có...

Rainmaker: Kyber DMM Liquidity Mining is LIVE!

1 Jul 2021 15 minute read 0 comments KyberNetwork

Rainmaker: Kyber DMM Liquidity Mining is LIVE! Đóng góp thanh khoản để nhận thưởng KNC và MATIC trên Ethereum và Polygon Sau nhiều sự kỳ vọng, Rainmaker, chương trình liquidity mining đầu tiên của Kyber DMM, đã chính thức bắt đầu! Kyber DMM cũng đan...