Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
Neosify - Buy, Stake & Earn Crypto
<3

Tiêu Điểm Valkyrie Flame Sakitama - Honkai Impact 3

By Phan Sơn | Kancho | 2 May 2020


[ Tiêu Điểm Valkyrie Flame Sakitama ]

Đặc điểm:

Là Valkyrie gây ST chủ lực cho Team

Có lượng DPS thuộc hàng top game

( Damage Per Second - St tính theo thời gian )

Thiên về gây sát thương nguyên tố ( Hệ hỏa )

Thôi các bạn xem video cho nó dễ hiểu nhé :3

 

nếu mọi người muốn xem thêm nhiều video nữa thì hãy ấn vào link bên dưới để vô nha

Cảm ơn Satoh Yuki đã làm ra video này để ae có có hội tham khảo 

youtube: https://www.youtube.com/channel/UCFDQSF9r09b_4MBlUshVoDg

 

 

 

 

 

 

 

How do you rate this article?

1


Phan Sơn
Phan Sơn

tôi là 1 người rất thích đọc báo và xem tin tức


Kancho
Kancho

Nói ngắn gọn tôi là một blogger cho nó nhanh dễ hiểu :)) ối không để ý viết nhầm tên rồi là ( Kanchou ) nha ae

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.