Ave

By Szeszul | Jasna Strona | 4 Apr 2021


Bo bez Ciebie nie potrafię się obudzić
Bo bez Ciebie tylko śnieg i mróz
Bo bez Ciebie, bez Ciebie, bez Ciebie
Nie ma ani bzów, nie ma bzów, ani róż

I choć może się powtarzam
Może tak, może nie i tak wiesz
Wiesz, że rymem się nie pieszczę
Pieszczę słowa. Tu, tam, gdzieś

Ale nie umiem się obudzić
Właściwie jeszcze śpię
Dookoła miliony ludzi
A ja prostu … K… Cię

autor
Przemysław Szeszuła

How do you rate this article?

0Jasna Strona
Jasna Strona

Kiedyś dzieliłem się muzycznymi fascynacjami przez radio. Dziś znajdziecie mnie w sieci (to się podobno nazywa nowoczesność 😉)

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.