Stellar (XLM) Büyüyor

Stellar (XLM) Büyüyor

By SkyLords | heplike | 14 Apr 2019


190903265-f83af982a54aa5751d4eb9555d11db0b6d371278318141dc479c2e23470df11c.png

Grafik tablosundan da görüldüğü gibi Stellar (XLM) büyüyor ve büyümeye devam ediyor. Son zamanlarda Stellar tabanlı projeler çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Stellar'ın fiyatı şuanda çok uygun durumda, Coinmarketcapta 2 milyar doları aşan piyasa payı ile 9. sırada yer alıyor. Peki XLM'in büyüyor olması ve şuan için fiyatının uygun olması, alım konusunda ve elde tutma konusundaki fikirleriniz nelerdir?

Bu yazı kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bu husustaki düşünceleriniz ve bu konuda bilgi almak için bu başlığı açtım.

Bu yazıyı başka yerlerde de paylaştım

This article belongs to me.

 


SkyLords
SkyLords

Just Me.


heplike
heplike

You can find a bit of everything on this blog.

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.