Dinler Tarihi

By Fuat74 | Hasan sas | 18 Aug 2019


Din insan hayatında çok önemli bir yere sahiptir. İnsanın varolusuyla birlikte ortaya çıkmış din tarihiin onu yaşadı insanın önemini hissetmistir. Arkeoloji, antropoloji ve etnoloji gibi bilimler, tarihin ne kadar ileride gidise gidilsin dinsiz bir topluma rastlanmadığını ilerisinde koymustur. Toplumları şimdiye kadar ayakta tutan dinleniyor. İnsan, varoluşunun ve amacının cevabını dinde bulmuştur. Bu bakımdan din hiçbir şey ideolojiyle felsefi sistemle mukayese edilemez. İdeolojiler felsefi uzat ömrünü doldurunca sessiz sedasiz insan hayatından yok olup giderler. Fakat en akıldışı gibi gorunen dini inanç sistemleri bile varlığını devam ettirirler. Putperestlik ve çok tanrıcılık bugün Çin Hindistan ve Japonya gibi yerlerde yaygın inanç biçimini içerir. 'Hindistan da onsanlar binlerce yıldır dini saydıkları Japonya'da ve Çinde'

How do you rate this article?


0

0


Hasan sas
Hasan sas

Adam sahada top oynuyor kavga ediyor, kulübeye geçiyor kavga ediyor, tribüne gönderiliyor kavga ediyor, vetaranlar maçında bile kavga ediyor

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.