FUTBOL FANATİZMASI
Futbol

FUTBOL FANATİZMASI

By Bektioguzı | FOOTBALL FANATISM | 11 May 2020


Futbol, ​​sporun en önemli dallarından biridir ancak futbol tek başına mantıklı değildir. Onlar da futbolu büyülü yapan taraftarlar. Taraftarlar bu işte olmazsa olmazlar.Örneğin, Borussia Dortmund taraftarları işi sarı-siyah renklerle yönetiyorlar.Ülkemizde fanatizm 4 büyük kulüpte gerçekleşiyor.Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş ve Trabzon spor kulüpleri liderlik yapıyor. Kişiselleştirilmişse kişiselcilik kötü olabilir. Futbolda beyefendiye ihtiyacınız var.

How do you rate this article?


0

0

Bektioguzı
Bektioguzı

Varolmak istiyorum.


FOOTBALL FANATISM
FOOTBALL FANATISM

Football is one of the most important branches in sports.But football alone doesn't make sense. They are the fans who also make football magical.The fans are a must-have in this business.For example, Borussia Dortmund supporters lead the job with yellow-black colors.In our country, fanaticism occurs in 4 big clubs.Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş and Trabzon sports clubs are leading.Fanaticism can be bad if it is personalized.You need a gentleman in football.

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.