Token EST - blockchain z nieruchomościami.
miejsce i pozycja tokenu EST na giełdzie KANGA

Token EST - blockchain z nieruchomościami.

By Kamil90 | Diablo | 13 May 2020


Estate Project - Inwestuj w nieruchomości i osiągaj zyski.

Stare rozwiązania mają nowe możliwości -pierwszy projekt nieruchomości oparty na sile blockchain.

Dzięki najnowszej technologii blockchain zastosowanej w inwestycjach udaje obniżyć się koszty i zmaksymalizować zyski.

Flipowanie = house flipping.

Nabywamy mieszkanie, po czym jest ono remontowane, a następnie sprzedawane. 

Tradycyjny model biznesu połączony z nowoczesną technologią blockchain,  

Jak to działa:

1. Musisz kupić Token nieruchomości ...
Kupując token EST wspierasz naszą firmę i zapewniasz sobie miejsce w naszym projekcie.
2. ... flipujemy ...
Każdy dochód generowany przez token EST jest alokowany w mieszkaniach nieruchomości.
3. ... wypłata dywidendy. .
Zyski z mieszkań flipowanych są dzielone między wszystkich członków naszego klubu zgodnie z liczbą ich żetonów EST.

Idea:

Nadszedł czas, aby technologia blockchain istniała na rynku nieruchomości. Projekt powstał, aby dać każdemu możliwość zarabiania na nieruchomościach, niezależnie od ich kapitału i miejsca na ziemi.
Dzięki ICO firma jest w stanie dotrzeć do ludzi i pokazać biznes światu.

Projekt swoje początki miał w 2010 roku. Jednak ICO jest już zakończone.

Token można zakupić na giełdzie Kanga.

How do you rate this article?


0

1

Kamil90
Kamil90

Jestem początkującym krypto-maniakiem. Poszukuje internetowych możliwości zarobkowych. W przyszłości planuję w ten sposób zarabiać na życie (internetowy marketing, work net, afiliacja).


Diablo
Diablo

Wszystko o wszystkim, zawsze i wszędzie.

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.