Ninja Task: Sumali sa WAX Hub at Palakasin ang WAX Community

By DAO Labs PH | DAO Labs tasks | 29 Mar 2023


Pansinin ang mga piling Social Miners na may pare-parehong mga marka ng Point at pambihirang pakikipag-ugnayan sa Twitter!

Kung binabasa mo ito, isa ka sa pinakamahusay na Social Miners sa DAOVERSE, na napatunayan na ang iyong halaga bilang isang beterano sa paglikha ng iba pang Hubs. Ngayon, nananawagan kami sa iyo para sa isa pang hamon.

Bilang isang makaranasang piling Social Miner, kailangan namin ang iyong tulong upang gabayan ang mga bagong dating sa bagong lunsad na WAX Hub, na tinitiyak na nauunawaan nila ang daloy ng trabaho at mga feature ng platform.

Ang WAX Hub ay magiging bukas sa lahat sa ika-14 ng Marso, 2023, sa ganap na 1:00 AM

Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang link sa ibaba 👇

https://community.daolabs.com/task/ninja-task-join-wax-hub-boost-the-wax-community/

Para mas malaman pa kung ano ang DAO Labs, ito ang mga links:

🌐DAO Labs Website: https://daolabs.com/

🌐DAO Labs sign up: https://community.daolabs.com/signup/7KW6pC2tzC

🌐DAO Labs News: https://t.me/DaoLabsNews

🌐DAO Labs Twitter: https://twitter.com/TheDAOLabs

🌐DAO Labs PH: https://twitter.com/DAOLabsPH

🌐DAO Labs Medium: https://medium.com/dao-labs

🌐DAO Labs YouTubehttps://bit.ly/3Jy3eW2

How do you rate this article?

1


DAO Labs PH
DAO Labs PH

Social mining ⛏️ | VC Killer 💀 | promotes 21st century job in a global scale 👷


DAO Labs tasks
DAO Labs tasks

Set of tasks

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.