Lingguhang "Tweet a Friend Task" na nanalo, inanunsyo na!

By DAO Labs PH | DAO Labs tasks | 28 Feb 2023


Kumusta, Daoversians!

Inanunsyo lang namin ang aming lingguhang panalo ng The Tweet a Friend Task: Scott23

2a7d713c67c10b7f603aa52dcb916d4565e698a20dd0deac4d223def08510044.jpg

https://twitter.com/primenet23/status/1626623876292542465?s=20

Ang Daoversian na ito ay nag-uwi ng 200 Points + 0.1 REP. 🔥

Bawat linggo ay may pagkakataong manalo sa Social Mining, sa isang Tweet lang!

Suriin ang mga kinakailangan sa gawain sa DAOVERSE.

https://community.daolabs.com/task/the-tweet-a-friend-task/

Para mas malaman pa kung ano ang DAO Labs, ito ang mga links:

🌐DAO Labs Website: https://daolabs.com/
DAO Labs sign up: https://community.daolabs.com/signup/7KW6pC2tzC
🌐DAO Labs News: https://t.me/DaoLabsNews
🌐DAO Labs Twitter: https://twitter.com/TheDAOLabs
🌐 DAO Labs PH 🇵🇭:
https://twitter.com/DAOLabsPH
🌐DAO Labs Medium: https://medium.com/dao-labs
🌐DAO Labs YouTube: https://bit.ly/3Jy3eW2

How do you rate this article?

0


DAO Labs PH
DAO Labs PH

Social mining ⛏️ | VC Killer 💀 | promotes 21st century job in a global scale 👷


DAO Labs tasks
DAO Labs tasks

Set of tasks

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.