Considering special cases
Considering special cases

Considering special cases

According to Assoc.TS Nguyen Viet Thong, Central Conference 15 will consider special cases to be included in the list of the Central Committee, XIII Politburo. Sáng nay (16/1), Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa XII khai mạc, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. This morning (January 16), the 15th Conference of the XII Central Executive Committee (BCH) opened, under the chairmanship of the General Secretary and President Nguyen Phu Trong.including Mr. Uon


Fears over threat to Covid-19 vaccine programme led to UK shutdown

16 Jan 2021 1 minute read 1 comment tu200409

Amid fears that the mutation could derail the UK’s vaccination programme, Boris Johnson announced that all travel corridors will be suspended he UK will be closed to all new arrivals from Monday for anyone without proof of a negative coronavirus test...

Liverpool vs Man Utd: Referee will be the focus in a rivalry that misses its pantomime villains

16 Jan 2021 2 minute read 0 comments tu200409

Những người làm bóng đá những ngày này đã trở nên mờ nhạt và nhóm cầu thủ có ý thức về hình ảnh, hiểu biết hơn trên mạng xã hội này không còn bị đối thủ khinh thường nữa Có khả năng Marcus Rashford sẽ được chào đón nồng nhiệt bằng biểu ngữ ở The Kop...

School uniform rules are still discriminatory

16 Jan 2021 1 minute read 0 comments tu200409

It emerged this week that the parents of 12-year-old school girl Siham Hamud were being threatened with legal action by their daughter’s school. Not because of behavioural problems, but because she had “unauthorised absences” caused by being sent hom...

Central Committee 15: Consider special cases, it is not necessary to amend the Party Charter

15 Jan 2021 13 minute read 7 comments tu200409

“Ví dụ, trong kỳ họp khóa XI khi thảo luận để chuẩn bị cho nhân khóa XII, trung ương giới thiệu 4 người trên 60 tuổi là các ông Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tỵ, Bùi Văn Nam, Huỳnh Phong Tranh. Đại hội XII, Trung ương nhất trí đưa vào danh sách bầu cử và kết q...