cây Giần

cây Giần


Là loại cây thảo dược mọc hoang khắp nơi.Thành phần hóa học chủ yếu là tinh dầu, có mùi hắc đặc biệt. Thành phần sử dụng là quả, còn gọi là xà sàng tử. Sau khi thu hái chỉ cần phơi.

Khi phối hợp với các vị thuốc khác sắc uống , có tác dụng điều trị liệt dương,  phong thấp, phụ nữ khí hư. Nhưng khi dùng ngoài lại có tác dụng điều trị các chứng ngứa, chàm, tổ đĩacấp, trĩ.

Xà sàng tử phối hợp với bạc hà, muối cùng giã bôi vào .Hoặc sao đen xà sàng tử , xông khói vào vùng da tổn thương.

Xà sàng tử có thể nấu nước, sau đó xông và rửa như một phương pháp điều trị hỗ trợ trĩ , lòi dom

How do you rate this article?


0

0


các món ăn chữa bệnh
các món ăn chữa bệnh

ai cũng làm được

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.