Veľká Británia po brexite? Aký dopad bude mať odchod Veľkej Británie z EU na Bitcoin

By btnewsday | BTDailyNews | 12 Aug 2019


Analytik na obchodnej platforme eToro, Simon Peters, poznamenal, že zlato je tradične aktívom bezpečného prístavu, dodáva; Zdá sa však, že Bitcoin tiež slúži na podobný účel. Vzhľadom na to, že čínski investori tvoria veľkú časť krypto investorov, existuje veľká možnosť, že niektorí podporujú Bitcoin viac ako juan.

Bitcoin je posilnený hospodárskym strachom

Podľa správy v nezávislom liste, by nerealizovaný Brexit mohol naštartovať rast ceny Bitcoinu prudko hore. Spojené kráľovstvo je už takmer tri roky v slepej uličke s európskymi zákonodarcami pri jeho odchode z Únie. Táto hospodárska neistota spôsobila prepad GBP na najnižšiu úroveň za posledných desať rokov. Keďže byrokrati EÚ stoja a nie sú ochotní vyjednávať, 31. októbra odchod, vynára sa možnosť že nastane „tvrdý“ Brexit.

Generálny riaditeľ blockchainovej firmy CommerceBlock, Nicholas Gregory poznamenal, že by to mohlo tento rok poslať Bitcoin na nové historické maximum.

Argument „bezpečný prístav“ sa v posledných mesiacoch v rastúcej miere uplatňuje na Bitcoin, keďže globálne ekonomiky a ich fiatové meny sú pod tlakom politického a finančného napätia. Rovnako ako zlato, aj BTC sa teraz vníma ako sklad hodnoty oslobodený od zasahovania štátu alebo globálnej politiky. Bloomberg poznamenal, že cenová korelácia Bitcoinu so zlatom sa za posledné tri mesiace zdvojnásobila.

Každodenní prehľad správ môžete sledovať aj na našom webe:


BTDailyNews

How do you rate this article?


0

0


BTDailyNews
BTDailyNews

BTDailyNews

Send a $0.01 microtip in crypto to the author, and earn yourself as you read!

20% to author / 80% to me.
We pay the tips from our rewards pool.